B03XA01

Er zijn meerdere geneesmiddelen met deze ATC-code gevonden.

De volgende geneesmiddelen zijn gevonden:

Naam

Epoetine alfa

Eprex, Binocrit

Epoetine beta

NeoRecormon