Doseringen in richtlijnen

In veel richtlijnen worden doseringsadviezen voor geneesmiddelen opgenomen. Het Kinderformularium is de autoriteit als het gaat om doseringen voor kinderen. In plaats van doseertabellen en -adviezen voor medicatie bij kinderen op te nemen in de richtlijntekst, willen wij u vragen te verwijzen naar het Kinderformularium. Hierdoor is er zekerheid dat het meest actuele doseeradvies wordt gevonden en wordt voorkomen dat er dubbel uitzoekwerk wordt gedaan of discrepantie in informatie ontstaat tussen de richtlijn en het doseeradvies op het Kinderformularium. Het Kinderformularium ontvangt subsidie van het Ministerie van VWS om doseeradviezen te onderhouden en te ontwikkelen. Onze methodiek van het bepalen van doseringen is gestandaardiseerd en alle doseringen worden geaccordeerd door de redactieraad van deskundige artsen en apothekers.

Wij vragen u in een vroeg stadium contact met ons op te nemen als de richtlijn werkgroep van mening is dat de geneesmiddeldoseringen in het Kinderformularium niet voldoen of niet up-to-date zijn. Soms kan het verwijzen naar het Kinderformularium lastig zijn, bv. bij titreerschema’s. Ook dan willen wij u vragen toch contact op te nemen, om samen te kijken hoe de dosering in de richtlijn en het Kinderformularium geharmoniseerd kan worden. Dit kan simpelweg met een email naar info@nkfk.nl

Bij voorbaat dank voor uw aandacht en medewerking.

← Terug naar overzicht