Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interacties
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Praziquantel

Stofnaam
Praziquantel
Merknaam
Biltricide
ATC code
P02BA01

Eigenschappen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

 
Praziquantel is een anthelminthicum. Veroorzaakt een snelle samentrekking van schistosomen alsmede vacuolisatie en desintegratie van de schistosomenhuid.

De werking van praziquantel is beperkt tot trematoden (platwormen) en cestoden (lintwormen). Nematoden (incl. filariae) worden niet gedood.

Een verworven resistentie kan een probleem zijn bij Schistosoma mansoni.

Praziquantel is niet werkzaam tegen migrerende schistosomula.

Farmacokinetiek bij kinderen

Geen gegevens

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Schistosoma infecties:
> 4 jaar:
S. haematobium: 40 mg/kg/dag in 1 dosis eenmalig
S. mansoni (intestinale bilharziasis) en S. intercalatum: 40 mg/kg/dag in 1-2 dosis, als eendaagse behandeling
S. japonicum en S. mekongi: 60 mg/kg/dag in 1-2 doses als eendaagse behandeling
Infectie door leverbotten (C. sinensis en O. viverrini): 75 mg/kg/dag in 3 doses gedurende 1-3 dagen
Infectie met long-egels (P. westermani en andere spp): 75 mg/kg/dag in 3 doses gedurende 2-3 dagen

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Tablet 600 mg

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Doseringen

Infectie met S. haematobium (urogenitale bilharziasis), S. mansoni (intestinale bilharziasis) en S. intercalatum
 • Oraal
  • ≥ 1 jaar
   [1]
   • 40 mg/kg/dag in 1 - 2 doses. als eendaagse behandeling.
   • Advies inname/toediening:

    Orale toediening bij voorkeur tijdens of na het eten eenmalig 's avonds innemen, bij meerdere doses per dag met een tussentijd van 4-6 uur. Bij kinderen jonger dan 6 jaar de tabletten (Biltricide®) fijnmaken en mengen met halfvast voedsel of uiteen laten vallen in vloeistof.

Infectie met S. japonicum en S. mekongi
 • Oraal
  • ≥ 1 jaar
   [1]
   • 60 mg/kg/dag in 1 - 3 doses. als eendaagse behandeling.
   • Advies inname/toediening:

    Orale toediening bij voorkeur tijdens of na het eten eenmalig 's avonds innemen, bij meerdere doses per dag met een tussentijd van 4-6 uur. Bij kinderen jonger dan 6 jaar de tabletten (Biltricide®) fijnmaken en mengen met halfvast voedsel of uiteen laten vallen in vloeistof.

Infectie door leverbotten (o.a. Clonorchis sinensis, Opistorchis viverrini)
 • Oraal
  • ≥ 1 jaar
   [1]
   • 75 mg/kg/dag in 3 doses.
   • Behandelduur:

    1-3 dagen

   • Advies inname/toediening:

    Orale toediening bij voorkeur tijdens of na het eten eenmalig 's avonds innemen, bij meerdere doses per dag met een tussentijd van 4-6 uur. Bij kinderen jonger dan 6 jaar de tabletten (Biltricide®) fijnmaken en mengen met halfvast voedsel of uiteen laten vallen in vloeistof.

Infectie door Paragonimus westermani en andere long-egels
 • Oraal
  • ≥ 1 jaar
   [1]
   • 75 mg/kg/dag in 3 doses.
   • Behandelduur:

    1-3 dagen

   • Advies inname/toediening:

    Orale toediening bij voorkeur tijdens of na het eten eenmalig 's avonds innemen, bij meerdere doses per dag met een tussentijd van 4-6 uur. Bij kinderen jonger dan 6 jaar de tabletten (Biltricide®) fijnmaken en mengen met halfvast voedsel of uiteen laten vallen in vloeistof.

Infectie door lintwormen (o.a. Taenia saginata, Taenia solium, Hymenolepisnana, Diphyllobothrium pacificum)
 • Oraal
  • 2 jaar tot 18 jaar
   [2]
   • 5 - 25 mg/kg/dag in 1 dosis éénmalig.
    • Bij Taenia saginata en Taenia solium: 5-10 mg/kg eenmalig.
    • Bij Diphyllobothrium pacificum: 10 mg/kg eenmalig.
    • Bij Hymenolepis nana: 15-25 mg/kg eenmalig. Indien nodig behandeling na 10 dagen herhalen.
    .
Neurocysternicose
 • Oraal
  • ≥ 2 jaar
   [3]
   • 50 mg/kg/dag in 3 doses.
   • Behandelduur:

    15 dagen

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Bijwerkingen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

 De bijwerkingen hangen af van de dosering en duur van de behandeling en verder van de soort parasiet, de ernst van de infectie, duur van de infectie en plaats van de parasieten in het lichaam.

Zeer vaak (> 10%): vermoeidheid.

Zeer zelden (< 0,01%): polyserositis.

Verder zijn gemeld: hartaritmie. Acuut respiratoir falen. Buikpijn, misselijkheid, braken, (bloederige) diarree. Anorexie. Hoofdpijn, duizeligheid, vertigo, slaperigheid, convulsie. Spierpijn. Malaise, koorts. Huiduitslag, urticaria, jeuk, allergische reactie. Eosinofilie.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Contra-indicatie algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Behandeling van cysticercosis van het oog; omdat de vernietiging van de parasiet in het oog onherstelbare schade kan veroorzaken

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Wees voorzichtig bij een gestoorde leverfunctie of schistosomiasis van de lever omdat de eliminatiehalfwaardetijd kan toenemen. Omdat praziquantel niet werkzaam is tegen migrerende schistosomula, is het niet effectief tijdens acute schistosomiasis; bovendien kan toediening in deze fase een paradoxale reactie (Jarisch–Herxheimer-reactie) veroorzaken met potentieel levensbedreigende myocarditis, encefalitis en betrokkenheid van de longen. Gedurende de behandeling raadt de fabrikant opname in het ziekenhuis aan bij schistosomiasis of een 'fluke'-infectie bij patiënten woonachtig in of afkomstig van gebieden waar cysticercosis bij de mens endemisch is.

Praziquantel kan de pathologische effecten op het centrale zenuwstelsel van schistosomiasis, paragonimiasis of Taenia solium cysticercose verergeren; daarom niet toepassen bij epilepsie in anamnese of voorgeschiedenis en/of potentiële betrokkenheid van het centrale zenuwstelsel, zoals subcutane knobbeltjes die wijzen op cysticercose.

Gedurende de behandeling patiënten met hartaandoeningen controleren.

Niet gelijktijdig gebruiken met alcohol.

De veiligheid bij kinderen jonger dan 4 jaar is niet vastgesteld.

Het gebruik kan leiden tot verminderd reactie- en concentratievermogen. Vele dagelijkse bezigheden (bv. deelname aan het verkeer) kunnen daarvan hinder ondervinden.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Interacties Bron: KNMP/Informatorium Medicamentorum

Praziquantel is substraat voor CYP3A4.

Niet relevant: de concentratie daalt door krachtige CYP3A4-inductoren.

Niet beoordeeld:gelijktijdig gebruik van chloroquine kan de praziquantelconcentratie verlagen.

Combinatie met remmers van CYP450, zoals cimetidine, ketoconazol, itraconazol en grapefruitsap, kan de praziquantelconcentratie verhogen.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Referenties

 1. Informatorium Medicamentorum, (Interacties, verminderde nierfunctie), Geraadpleegd 12 juni 2018
 2. Zorginstituut Nederland , Farmacotherapeutisch kompas (Eigenschappen, bijwerkingen, waarschuwingen en voorzorgen, contra-indicaties), Geraadpleegd 16 april 2018
 3. Bayer BV, SmPC Biltricide (RVG 10880) 26-10-2017, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 4. Merck Serono GmbH, SmPC Cesol (Duitsland), 2015, nov.
 5. Merck Serono GmbH, SmPC Cysticide (Duitsland), 2016, feb.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Wijzigingen

 • 11 december 2018 14:11: Ondergrens leeftijd aangepast naar Duitse SmPC
 • 23 april 2018 13:58: Nieuw toegevoegd

Wijzigingen