Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interacties

Voor ouders op Apotheek.nl
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Granisetron

Stofnaam
Granisetron
Merknaam
Kytril
ATC code
A04AA02

Eigenschappen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Selectieve 5HT3-(= serotonine3-)receptorantagonist. De braakreflex die optreedt na cytostaticagebruik of radiotherapie berust waarschijnlijk op het vrijkomen van serotonine. Door blokkering van 5HT3-receptoren in het maag-darmkanaal en de hersenstam gaat granisetron deze braakreflex tegen. Er is geen duidelijke relatie tussen de plasmaconcentratie en het anti-emetisch effect.

Farmacokinetiek bij kinderen

Uit de studie van Wada et al. (N=7, 2 -15 jaar) blijkt dat de farmacokinetische parameters van granisetron  kinderen met oncologische aandoeningen een uitgesproken inter-individuele variatie hebben. De volgende farmacokinetische parameters zijn gevonden:

  Craft 1995 Wada 2001
Leeftijd 2-6 jaar 7-11 jaar 12-16 jaar 2-15 jaar
Cmax (mg/l) 59.9 ± 57.3 41.5 ± 18.3 45.2 ± 23.7 60.1 ± 26.6
t½ (h) 8.93 ± 7.14 6.22 ± 3.32 5.82 ± 6.31 20.9 ± 20.8
Cl (ml/h/kg) 193 ± 146 352 ± 341 360 ± 271 121 ± 76
Vd (l/kg) 1.44 ± 0.487 1.81 ± 0.712 1.32 ± 0.514 2.57 ± 1.87

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Label dosisadvies Kinderformularium

Misselijkheid en braken
Oraal:
< 12 jaar: Off-label
> 12 jaar en > 50 kg: On-label
Intraveneus:
< 2 jaar: Off-label
≥ 2 jaar: On-label
 

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Misselijkheid en braken bij chemotherapie en radiotherapie:
Intraveneus:
 > 2 jaar: 10-40 microg/kg , maximale dosis 3 mg. Eén additionele dosis kan, indien nodig, worden toegediend binnen een periode van 24 uur.
Oraal
kinderen > 12 jaar en zwaarder dan 50 kg: 2 mg/dag in 1-2 doses
 

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Conc. voor infusieopl. (als hydrochloride) 1 mg/ml
Injectievloeistof (als hydrochloride) 1 mg/ml,
Tablet (als hydrochloride) 1 mg, 2 mg

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Doseringen

Preventie en behandeling van postoperatieve misselijkheid en braken
 • Oraal
  • ≥ 1 maand en < 50 kg
   [2] [3] [11] [12] [14] [15]
   • 40 microg./kg/dosis, éénmalig. Max: 2 mg/dag. Dosis herhalen indien de patiënt blijft overgeven of na 6-12 uur nog misselijk is..
   • Voor de preventie van postoperatieve misselijkheid en braken moet de toediening beëindigd zijn vóór inductie van de anesthesie.

  • ≥ 50 kg
   [3] [4] [11] [12] [14] [15]
   • 2 mg/dag in 1 - 2 doses.
   • Voor de preventie van postoperatieve misselijkheid en braken moet de toediening beëindigd zijn vóór inductie van de anesthesie.

 • Intraveneus
  • 1 maand tot 18 jaar
   [3] [11] [12] [14] [15]
   • 10 microg./kg/dosis maximaal 2 dd.
   • Tussen de intraveneuze toedieningen dient een interval van ten minste 10 minuten te bestaan.

Misselijkheid en braken bij chemotherapie
 • Intraveneus
  • 1 maand tot 18 jaar
   [1] [2] [4] [5] [10] [13]
   • 40 microg./kg/dosis maximaal 2 dd. Maximale dosering per gift: 3 mg/dosis. Tussen de intraveneuze toedieningen dient een interval van ten minste 10 minuten te bestaan..

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen bij kinderen. De fabrikant geeft aan dat er geen speciale voorzorgmaatregelen vereist zijn bij patiënten met een nierinsufficiëntie.

 

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Bijwerkingen bij kinderen

Hoofdpijn, pijn in de onderbuik, obstipatie, diarree, slaperigheid en insomnia.

Bijwerkingen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Zeer vaak (> 10%): hoofdpijn. Obstipatie.

Vaak (1-10%): slapeloosheid, diarree. Verhoogde waarden levertransaminasen.

Soms (0,1-1%): overgevoeligheidsreacties zoals anafylaxie en urticaria. Huiduitslag. Artralgie. Extrapiramidale reacties. Serotoninesyndroom. ECG-afwijkingen zoals QT-verlenging. Verminderde eetlust, droge mond, misselijkheid, braken. Vertigo. Pleister: irritatie op de aanbrengplaats.

Zelden (0,01-0,1%): dystonie, dyskinesie.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Contra-indicatie algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Er zijn van dit middel geen klinisch relevante contra-indicaties bekend.

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Aangezien granisetron de darmmotiliteit kan verminderen, dienen patiënten met verschijnselen van (sub-)acute darmobstructie na toediening van granisetron nauwlettend te worden vervolgd. Er zijn studies waarin een kleine, klinisch niet relevante, QT-interval verlenging is waargenomen bij kinderen. Pas voorzichtigheidshalve op bij kinderen met risicofactoren voor QT-verlenging.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Voorbijgaande ECG-veranderingen, inclusief verlengd QT-interval en 'torsade de pointes', kunnen voorkomen. Wees voorzichtig bij een groter risico van verlenging van het QT-interval of hartaritmieën.

Wees voorzichtig bij tekenen van een subacute darmobstructie, omdat 5HT3-receptorantagonisten de darmmotiliteit kunnen verminderen.

Tevens voorzichtig zijn bij een gestoorde leverfunctie; er is niet aangetoond dat er meer bijwerkingen optreden, maar vanwege het metabolisme via de lever voorzichtig toepassen.

Kruisovergevoeligheid tussen selectieve 5HT3-receptorantagonisten kan voorkomen.

Er zijn gevallen van het serotoninesyndroom gemeld bij het gebruik van 5HT3-receptorantagonisten (vaak in combinatie met andere serotonerge geneesmiddelen zoals een SSRI); controleer op symptomen passend bij het serotoninesyndroom.

 

 

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Interacties Bron: KNMP/Informatorium Medicamentorum

Niet beoordeeld: het analgetische effect van paracetamol kan afnemen.

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

SEROTONINE-ANTAGONISTEN

Ondansetron

Zofran
A04AA01
OVERIGE ANTI-EMETICA

(Fos)Aprepitant

Emend, Ivemend
A04AD12

Scopolamine

Scopoderm
A04AD01

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Referenties

 1. Aksoylar S, et al, Comparison of tropisetron and granisetron in the control of nausea and vomiting in children receiving combined cancer chemotherapy, Pediatr Hematol Oncol, 2001, 18, 397-406
 2. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 8 okt 2018
 3. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 08 okt 2018
 4. Berrak SG, et al, A double-blind, crossover, randomized dose-comparison trial of granisetron for the prevention of acute and delayed nausea and emesis in children receiving moderately emetogenic carboplatin-based chemotherapy, Support Care Cancer, 2007, 15, 1163-8
 5. Cieslak GD, et al, The dose-response relation and cost-effectiveness of granisetron for the prophylaxis of pediatric postoperative emesis, Anesthesiology, 1996, 85, 1076-85
 6. Hählen K, et al, A randomized comparison of intravenously administered granisetron versus chlorpromazine plus dexamethasone in the prevention of ifosfamide-induced emesis in children., J Pediatr, 1995, 126, 309-13
 7. Komada Y, et al, A randomised dose-comparison trial of granisetron in preventing emesis in children with leukaemia receiving emetogenic chemotherapy, Eur J Cancer, 1999, 35, 1095-101
 8. Wada I, et al, Pharmacokinetics of granisetron in adults and children with malignant diseases, Biol Pharm Bull, 2001, 24, 432-5
 9. Mylan BV, SmPC Granisetron (RVG 30753/4) , www.cbg-meb.nl
 10. EMA, Rapporteur’s Public Assessment Report for paediatric data in EU Worksharing procedure.Kytril/granisetron. UK/W/0014/pdWS/001, Geraadpleegd 1 juli 2013
 11. Roche Nederland BV, SmPC Kytril IV (RVG 20958), www.cbg-meb.nl
 12. Siddique R, et al. , Ondansetron versus granisetron in the prevention of chemotherapy induced nausea and vomiting in children with acute lymphoblastic leukemia, Mymensingh Med J. , 2011, Oct;20(4), 680-8.
 13. Gombar S et al., Superior anti-emetic efficacy of granisetron-dexamethasone combination in children undergoing middle ear surgery, Acta Anaesthesiologica Scandinavica , 2007, 51, 621-4
 14. Munro HM et al., Oral granisetron for strabismus surgery in children, Can J Anaesth, 1999, 46(1), 45-8
 15. Craft AW et al. , Granisetron as antiemetic therapy in children with cancer., Med Pediatr Oncol., 1995 , Jul;25(1), 28-32
 16. Riad W et al. , Combination therapy in the prevention of PONV after strabismus surgery in children: granisetron, ondansetron, midazolam with dexamethasone. , Middle East J Anaesthesiol., 2009 , Oct;20(3), 431-6
 17. Sinha R et al. , Granisetron versus granisetron-dexamethasone for prevention of postoperative nausea and vomiting in pediatric strabismus surgery: a randomized double-blind trial., Anesthesiol Res Pract., 2016, 4281719

Nog geen tweede medicijn geselecteerd.
Druk op ‘geneesmiddelen’ en vervolgens op om een geneesmiddel toe te voegen aan deze kolom.

Wijzigingen

 • 03 maart 2020 13:49: CORRECTIE: bij intraveneuze toepassing van granisetron bij preventie en behandeling van post-operatieve misselijkheid en braken stond een onjuiste dosering vermeld (40 mcg/kg/dosis conform misselijkheid en braken bij chemo, ipv 10 mcg/kg/dosis). Dit is gecorrigeerd.
 • 16 oktober 2018 14:04: De wetenschappelijke literatuur over de toepassing bij kinderen is opnieuw beoordeeld. Dit heeft geleid tot de splitsing van de indicaties postoperatieve misselijkheid en braken en misselijkheid en braken bij chemotherapie. Tevemns zijn PK gegevens aan de monografie toegevoegd.

Wijzigingen