Prematuriteit en definities

← Terug naar overzicht

  • Gestatie-leeftijd (= zwangerschapsduur): Tijd tussen eerste dag laatste menstruatie en geboorte
  • Chronologische leeftijd: Tijd vanaf geboorte, eenheid in dagen, weken, maanden of jaren
  • Postmenstruele leeftijd: tijd tussen eerste dag laatste menstruatie en geboorte PLUS de tijd na geboorte (= gestatie + chronologische leeftijd) Eenheid in weken. Wordt meestal toegepast gedurende de perinatale periode, te starten vanaf geboorte.
  • Gecorrigeerde leeftijd: leeftijd van premature pasgeborene, gerekend vanaf de verwachte geboortedatum. Te berekenen door de chronologische leeftijd te verminderen met het aantal weken dat het kind te vroeg geboren is ten opzichte van 40 weken.
  • Conceptionele leeftijd: tijd vanaf de bevruchting tot de dag van geboorte. Conceptionele leeftijd is alleen exact te bepalen bij zwangerschappen die kunstmatig tot stand gekomen zijn. Daarom wordt bij voorkeur de gestatie-leeftijd genoemd. Voor zwangerschappen die via IVF tot stand zijn gekomen wordt de gestatie-leeftijd berekend door 2 weken bij de conceptionele leefijd op te tellen.
  • Postconceptionele leeftijd (PCA): tijd vanaf de bevruchting tot de dag van geboorte PLUS de tijd na geboorte (= conceptioneel + chronologisch)

In het kinderformularium worden de dosisadviezen voor prematuren weergegeven in gestationele leeftijdscategorieën, tenzij anders wordt aangegeven. De dosisadviezen voor andere leeftijdscategorieën dan prematuren, worden weergegeven in chronologische leeftijd.

Het kinderformularium geeft geen apart dosisadvies voor ex-prematuren (gecorrigeerde leeftijden) of prematuren die inmiddels de chronologische leeftijd van 1 maand hebben bereikt.