INTERPRETATIE MAXIMALE DOSERING

← Terug naar overzicht

In algemene zin dienen kinderdoseringen niet de volwassen dosering te overschrijden, tenzij anders vermeld wordt.

Wanneer in het Kinderformularium een maximale dosering wordt genoemd betekent dit dat de berekende dosering op basis van het gewicht van het kind de maximale dosering NIET mag overschrijden.  Als de berekende dosering LAGER is dan de maximale dosering, mag niet opgehoogd worden tot aan de maximale dosering..

Voorbeeld 1:
1-3 mg/kg/dag, max 100 mg/dag; kind weegt 40 kg
Op basis van het dosisadvies krijgt een kind met een gewicht van 40 kg 120 mg/dag, echter de maximum dosering is 100 mg/dag. De maximumdosering dient NIEToverschreden te worden.

Voorbeeld 2:
1-3 mg/kg/dag, max 100 mg/dag: kind weegt 20 kg.
Op basis van het dosisadvies krijgt een kind met een gewicht van 20 kg 60 mg/dag. Dit is beneden de maximumdosering van 100mg/dag. Dit betekent echter niet dat de dosis mag worden opgehoogd tot de maximum dosering van 100 mg/dag.