Flumetason + salicylzuur (cutaan)

Stofnaam
Flumetason + salicylzuur (cutaan)
Merknaam
Locasalen
ATC code
D07XB01

Flumetason + salicylzuur (cutaan)

Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interacties
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Flumetason(pivalaat) is een matig sterk werkend corticosteroïd uit klasse 2 met anti-inflammatoire, vasoconstrictieve en antiproliferatieve werking. Het onderdrukt de ontstekingsreactie en de symptomen van verschillende, vaak met jeuk gepaard gaande huidaandoeningen, zonder de eraan ten grondslag liggende aandoening te genezen. Salicylzuur werkt keratolytisch en squamolytisch. Salicylzuur vergemakkelijkt de penetratie van flumetason in de diepere lagen van de huid.

Farmacokinetiek bij kinderen

Zeer geringe resorptie (flumetason, salicylzuur). Bij extensief en herhaald gebruik kan echter door de combinatie met salicylzuur zodanige hoeveelheden flumetason worden geresorbeerd dat systemische bijwerkingen optreden.

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Psoriasis, lichen ruber, lichen sclerosus et atrophicus, granuloma annulare, pustulosis palmaris et plantaris, contactdermatitis en lichen simplex chronicus:
Kinderen: 1-2 dd dun aanbrengen

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Per g zalf: Flumetasonpivalaat 0.2 mg Salicylzuur 30 mg

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Doseringen

Psoriasis, lichen ruber, lichen sclerosus et atrophicus, granuloma annulare, pustulosis palmaris et plantaris, contactdermatitis en lichen simplex chronicus
 • Cutaan
  • ≥ 2 jaar
   [1]
   • 1-2 maal daags dun aanbrengen.

   • Maximum dosis:  ≥2 jaar: 60 gram/week; Volwassenen: geen beperking.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

Bijwerkingen bij kinderen

Kinderen zijn extra gevoelig voor corticosteroïden; vooral systemische bijwerkingen treden bij hen sneller op door de dunne huid en het relatief grote huidoppervlak.

Bijwerkingen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Lokaal: Vaak (1-10%): dunner worden van de (epi)dermis, huidatrofie, striae atrophicae, periorale dermatitis, teleangiëctasieën, blauwe plekken.

Soms (0,1-1%): huidklachten (jeuk, branden, irritatie), huiduitslag, pigmentatieverandering, verergering van psoriasis.

Zelden (0,1-0,01%): colloid milia, luierdermatitisachtig beeld, erythrosis interfollicularis colli, hypertrichosis.

Verder zijn gemeld: (allergische) dermatitis, purpura, acne, vertraagde wondgenezing.

Systemisch: Zelden (0,01-0,1%): verhoogde intraoculaire druk.

Verder zijn gemeld: syndroom van Cushing, bijnierschorssuppressie, secundaire infecties als gevolg van lokale resistentie.

 

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Huidaandoeningen, primair veroorzaakt door een bacterie, virus, schimmel, gist of parasiet. Ulcereuze huidaandoeningen, wonden. Ichtyose, periorale dermatitis, acne vulgaris, rosacea, huidatrofie. Overgevoeligheid voor corticosteroïden en/of salicylaten.

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Wees voorzichtig bij het gebruik bij kinderen en patiënten met lever- en/of nierfunctiestoornissen, vanwege de toegenomen kans op systemische bijwerkingen; bij kinderen en bij patiënten met ernstige nierfunctiestoornissen is er ook meer kans op salicylisme. Gebruik bij kinderen kan snel leiden tot bijnierschorssuppressie en ook tot groeihormoonsuppressie; bij langdurig gebruik wordt aanbevolen regelmatig lengte en gewicht te controleren en de plasmacortisolspiegel te bepalen.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Niet toepassen op de oogleden, vanwege het risico op contaminatie van de conjunctiva en kans op het ontstaan van glaucoma simplex of subcapsulair cataract. Niet toepassen in stadia van de ziekte waarbij (er kans bestaat dat) wondvocht uittreedt. De behandeling staken als ernstige irritatie of overgevoeligheid optreedt. Niet toepassen op slijmvliezen. Wees voorzichtig bij gebruik op het gelaat, op de behaarde huid of op de genitaliën, vanwege de toegenomen kans op lokale bijwerkingen; het wordt aanbevolen voor deze toepassingen zwakke corticosteroïden te gebruiken. Wees voorzichtig bij het gebruik onder occlusie (zoals luiers) en gebruik op grote huidoppervlakken en huidplooien, vanwege de toegenomen kans op zowel lokale als systemische bijwerkingen. Gebruik onder occlusie dient van korte duur te zijn en beperkt tot een klein gedeelte van de huid. Toepassing van grote hoeveelheden moet plaatsvinden onder medisch toezicht. Vermijdt langdurig gebruik.  Bij ouderen en patiënten met een gestoorde lever- en/of nierfunctie kan sneller hypocorticisme optreden; aanbevolen wordt de behandeling geleidelijker af te bouwen. De behandeling van psoriasis met topicale corticosteroïden moet plaatsvinden onder observatie, vanwege het risico op recidieven (bij abrupt staken van de behandeling), tolerantie en het ontstaan van gegeneraliseerde pustulaire psoriasis. Het gebruik van corticosteroïden kan bacteriële-, parasitaire- en schimmelinfecties maskeren. Als laesies secundair geïnfecteerd raken, moeten deze adequaat behandeld worden; bij verergering van de infectie moet de behandeling met corticosteroïden worden gestaakt. Als flumetasol/salicylzuur in contact komt met het haar, beddengoed, textiel of andere materialen kan dit een verkleuring veroorzaken.

Interacties Bron: KNMP/Informatorium Medicamentorum

Geen interacties bij lokale toediening.

CORTICOSTEROIDEN MET OVERIGE MIDDELEN

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

MATIG STERK WERKZAME CORTICOSTEROIDEN MET OVERIGE MIDDELEN
D07XB02

Referenties

 1. Amdipharm Limited, SmPC Locasalen (RVG 05901) 30-04-2018, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 2. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschapppen, bijwerkingen, waarschuwingen & voorzorgen, contra-indicaties), 15 aug 2018
 3. Informatorium Medicamentorum, (Interacties, verminderde nierfunctie), 15 aug 2018

Wijzigingen

 • 28 augustus 2018 10:53: Nieuw toegevoegd

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering