Ascorbinezuur (Vit C)

Stofnaam
Ascorbinezuur (Vit C)
Merknaam
ATC code
A11GA01

Ascorbinezuur (Vit C)

Eigenschappen - PK data - Registratiestatus
Doseringen

Toedieningsvormen en hulpstoffen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Versiebeheer

Label dosisadvies Kinderformularium

Deficientie:
Oraal: On-label
Intraveneus: Off-label
Profylaxe: On-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Vitamine C Deficientie:
Zuigelingen: 100 mg/dag PO
Volwassenen: 500 mg/dag PO
Intraveneus: niet geregistreerd voor kinderen.
 

De normale dagelijkse behoefte aan vitamine C voor kinderen is 50 mg/dag.

Eigenschappen

Vitamine C (ascorbinezuur) heeft sterk reducerende eigenschappen en is daarom van belang voor de biologische oxidatie- en reductieprocessen. Het juiste werkingsmechanisme is niet goed bekend. Het speelt onder andere een rol in de synthese van hormonen en collageen, in de hematopoëse en in de stofwisseling van aromatische aminozuren.

Farmacokinetiek

Geen informatie

Doseringen

Deficientie
 • Oraal
  • 1 maand tot 18 jaar
   • 500 mg/dag in 2 doses.
 • Intraveneus
  • 1 maand tot 18 jaar
   • 100 - 500 mg/dag in 2 - 3 doses.
Profylaxe
 • Oraal
  • 1 maand tot 18 jaar
   • 50 mg/dag in 1 dosis

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Inj.vlst. 100 mg/ml, bevat 104 mg/ml propyleenglycol en 10,5 mg/ml benzylalcohol
Tablet 50 mg, 250 mg, 500 mg

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

ASCORBINEZUUR, INCLUSIEF COMBINATIEPREPARATEN

Bijwerkingen algemeen

Ascorbinezuur heeft bij doses tot 1,5 g per dag vrijwel geen bijwerkingen en is nauwelijks toxisch. Bij hogere doses zijn misselijkheid en diarree mogelijk. Bij beperkte nierfunctie is er kans op acidose. Bij langdurig gebruik van hoge doses kunnen uraat- en oxalaatnierstenen optreden en na het staken een rebound-effect.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contraindicaties bij kinderen

Injectievloeistof niet toepassen bij prematuren.

Contra-indicatie algemeen

 • Voor hogere doses: oxalaatstenen in de nierwegen.

Injectievloeistof

 • Overgevoeligheid voor sulfiet

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

Wees voorzichtig bij aandoeningen zoals hemochromatose, polycytemie en leukemie, waarbij een ijzer 'overload' aanwezig is, in verband met versterking van de ijzerresorptie en beïnvloeding van de ijzerverdeling in het lichaam.

Langdurig gebruik van hoge doses kan leiden tot versnelde eliminatie. Plotselinge vermindering kan dan een deficiëntie veroorzaken.

Bij hoge doses kan de bepaling van glucose in de urine gestoord zijn: bepaling via de reductiemethode kan een fout-positieve reactie geven, bepaling via de enzymatische methode een fout-negatieve reactie. Fout-negatieve resultaten kunnen ook voorkomen bij bepaling van de aanwezigheid van occult bloed in de feces.

Interacties

Relevant: gelijktijdig gebruik van hoge doses ascorbinezuur (meer dan 200 mg) en deferoxamine heeft geleid tot een reversibele afname van de linkerventrikelfunctie. Ijzerchelatoren niet combineren met meer dan 200 mg ascorbinezuur per dag. De fabrikant van deferoxamine adviseert ascorbinezuur pas 1 maand na start van deferoxamine te geven en de hartfunctie te controleren; toediening van ascorbinezuur bij hartfalen wordt ontraden.

Referenties

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007
 2. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 08 okt 2014
 3. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 6-6-2021
 4. Ratiopharm Nederland BV, SPC ascorbinezuur (RVG 52396), www.cbg-meb.nl, Geraadpleegd 20 okt 2010, http://db.cbg-meb.nl/IB-teksten/h52396.pdf
 5. Pharmachemie BV, SPC ascorbinezuur (RVG 50876), www.cbg-meb.nl, Geraadpleegd 20 okt 2010, http://db.cbg-meb.nl/IB-teksten/h50876.pdf
 6. Centrafarm B.V., SmPC Ascorbinezuur 100mg/ml inj vlst RVG 50810 20-7-2020, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl

Wijzigingen

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering