Thiamine (Vit B1)

Stofnaam
Thiamine (Vit B1)
Merknaam
ATC code
A11DA01
Eigenschappen - PK data - Registratiestatus
Doseringen

Toedieningsvormen en hulpstoffen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Versiebeheer

Label dosisadvies Kinderformularium

Off-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Niet geregistreerd voor kinderen.

Eigenschappen

Vitamine B1 (thiamine) is in de vorm van pyrofosfaat (cocarboxylase), het co-enzym van carboxylase, een belangrijk enzym in de koolhydraatstofwisseling.

Farmacokinetiek

Er zijn geen onderzoeken verricht naar de farmacokinetische parameters van thiamine bij kinderen.

Doseringen

Vitamine B1 deficientie
 • Oraal
  • 1 maand tot 18 jaar
   [1]
   • 12,5 - 100 mg/dag in 2 - 3 doses.
 • Intraveneus
  • 1 maand tot 18 jaar
   [1]
   • 25 - 100 mg/dag in 2 - 3 doses. in 15 minuten infunderen.
   • Eventueel intramusculaire of subcutane toediening

Thiamine responsieve Maple syrup urine disease (MSUD), lactaatacidose tgv PDH-deficiëntie of complex I van de ademhalingsketen
 • Oraal
  • 1 maand tot 18 jaar
   [4] [5] [6]
   • 50 - 200 mg/dag in 1 dosis
   • De exacte dosis is niet vastgesteld. In onderzoeken worden sterk uiteenlopende doseringen gebruikt: 10 tot 2400 mg/dag.

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Inj.vlst. (hydrochloride) 50 mg/ml; 100 mg/ml
Tablet (hydrochloride) 25 mg, 50 mg, 100 mg

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

VITAMINE B1, ENKELVOUDIG EN MET VITAMINE B6 EN/OF B12

Bijwerkingen algemeen

Zelden overgevoeligheidsreacties.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen

Parenterale toediening, indien al eens overgevoeligheidsreacties zijn opgetreden.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

Anafylactische shock na i.v. toediening kan voorkomen; deze toedieningsweg wordt daarom ontraden. Na herhaalde i.v. toediening neemt de kans op overgevoeligheidsreacties toe. Intraveneus mag thiamine alleen worden toegediend in zeer ernstige gevallen en dan nog slechts wanneer orale of i.m. toediening niet mogelijk is; per infusie zeer langzaam toedienen.

Interacties

Geen

Referenties

 1. Fattal-Valevski A, et al , Outbreak of life-threatening thiamine deficiency in infants in Israel caused by a defective soy-based formula., Pediatrics., 2005, Feb;115(2), e233-8
 2. ZorgInstituut Nederand, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 18 nov 2014
 3. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 18 nov 2014
 4. Naito E, et al, Thiamine-responsive lactic acidaemia: role of pyruvate dehydrogenase complex., Eur J Pediatr. , 1998, Aug;157(8), 648-52
 5. Duran M, et al, Thiamine-responsive inborn errors of metabolism, J Inherit Metab Dis, 1985, 8 Suppl 1:, 70-5
 6. Elsas LJ, et al, The role of thiamin in maple syrup urine disease, Ann N Y Acad Sci, 1982, 378, 404-21

Wijzigingen

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering