Dolutegravir

Stofnaam
Dolutegravir
Merknaam
Tivicay
ATC code
J05AX12
Eigenschappen - PK data - Registratiestatus
Doseringen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Wijzigingen

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

HIV:
> 6 jaar
> 40 kg:
50 mg/dag in 1 dosis
> 6-12 jaar:
>
30-40 kg:
35 mg/dag in 1 dosis
> 20-30 kg: 25 mg/dag in 1 dosis
> 15-20 kg: 20 mg/dag in 1 dosis

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Tablet (als Na-zout) 10 mg, 25 mg, 50 mg

Eigenschappen

Dolutegravir is een anti-HIV-middel. Het remt het enzym integrase in de humane gastheer-T-cel, waardoor het virale DNA niet kan integreren in het DNA van de gastheercel. Dit verhindert de vermenigvuldiging van het virus.

Kinetische gegevens

Geen informatie over farmacokinetische parameters bij kinderen

Doseringen

HIV
 • Oraal
  • ≥ 6 jaar en ≥ 40 kg
   [1] [2] [3]
   • 50 mg/dag in 1 dosis
  • ≥ 6 jaar en 30 tot 40 kg
   [1] [2] [3]
   • 35 mg/dag in 1 dosis
  • ≥ 6 jaar en 20 tot 30 kg
   [1]
   • 25 mg/dag in 1 dosis
  • ≥ 6 jaar en 15 tot 20 kg
   [1]
   • 20 mg/dag in 1 dosis

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Volgens de fabrikant is dosisaanpassing niet noodzakelijk bij ernstig verminderde nierfunctie.

Bij Dialyse

Er zijn geen gegevens over gebruik bij patiënten die dialyse ondergaan.

Bijwerkingen algemeen

Zeer vaak (> 10%): misselijkheid, diarree. Hoofdpijn.

Vaak (1–10%): braken, flatulentie, buikpijn. Jeuk, huiduitslag. Vermoeidheid, depressie, duizeligheid, slapeloosheid, abnormale dromen. Stijging ALAT, ASAT en creatinekinase (CK).

Soms (0,1–1%): hepatitis. Suïcidale gedachten of suïcidepoging, in het bijzonder bij een voorgeschiedenis van depressie of psychiatrische ziekte. Overgevoeligheid zoals huiduitslag. Immuunreactiveringssyndroom.

Verder zijn gemeld: overgevoeligheidsreacties met orgaandisfunctie, waaronder ernstige leverreacties.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

De werkzaamheid van dolutegravir is aanzienlijk minder bij virale strengen met Q148 én > 2 secundaire mutaties van G140A/C/S, E138A/K/T of L74I; hiermee rekening houden bij bekende resistentie voor integraseremmers.

Bij optreden van eerste symptomen van ernstige huidreacties of overgevoeligheidsreacties (zoals ernstige huiduitslag, huiduitslag met gestegen leverenzymconcentraties, koorts, algehele malaise, vermoeidheid, pijn in spieren en gewrichten, blaren, laesies in de mond, conjunctivitis, faciaal oedeem, angio-oedeem, eosinofilie) de behandeling direct staken en de klinische status inclusief leveraminotransferasen en bilirubine controleren; te laat stoppen met de behandeling kan tot een levensbedreigende reactie leiden. Toepassing van anti-retrovirale therapie bij chronische hepatitis B of C geeft meer kans op (mogelijk fatale) leverafwijkingen, vooral bij patiënten bij wie de anti-hepatitis B-behandeling wordt gestaakt.

Wees voorzichtig bij ernstige immunodeficiëntie omdat er meer kans is op een ontstekingsreactie op asymptomatische of nog aanwezige opportunistische pathogenen die tot ernstige klinische ziektebeelden (zoals CMV-retinitis, focale en/of gegeneraliseerde micobacteriële infecties of een Pneumocystis jiroveci pneumonie) kunnen leiden. In dit kader kunnen ook auto-immuunreacties (zoals M. Graves) optreden, vaak pas vele maanden na aanvang van de behandeling.

Hoewel de oorzaak multifactorieel wordt geacht, zijn er gevallen van osteonecrose gemeld bij patiënten met gevorderde HIV-ziekte en/of langdurig gebruik van anti-retrovirale combinatietherapie; bij optreden van pijn en stijfheid in de gewrichten of van moeilijker bewegen, de patiënt hierop controleren.

Er zijn geen gegevens over de werkzaamheid en veiligheid bij ernstig gestoorde leverfunctie, bij dialysepatiënten en bij kinderen < 12 jaar of met een lichaamsgewicht < 40 kg. Er zijn weinig gegevens over de werkzaamheid en veiligheid bij een leeftijd ≥ 65 jaar.

Interacties

Dolutegravir is substraat voor UGT1A1 (hoofdroute) en voor een klein deel voor CYP3A. Het is in vitro ook substraat voor P-gp. Het remt OCT2.

Relevant:

Absorptie: de absorptie wordt verminderd door gelijktijdige inname met antacida, calciumzouten, magnesiumzouten, sucralfaat en ijzerzouten. Dolutegravir moet ten minste 2 uur vóór of na het andere middel worden ingenomen.
Afname dolutegravir: de concentratie daalt door inductoren; bij combinatie met inductoren moet de dosering worden aangepast  Combinatie met etravirine of hypericum wordt ontraden.
De concentratie daalt door valproïnezuur, bij combinatie moet de effectiviteit van dolutegravir worden gemonitord.
Dolutegravir verhoogt de concentratie van: metformine.

Niet beoordeeld: bij combinatie met fosamprenavir geboost met ritonavir bij geen resistentie is dosisaanpassing van dolutegravir niet nodig; bij (vermoede) resistentie wordt combinatie met geboost fosamprenavir ontraden.

Referenties

 1. ViiV Healthcare UK Limited, SmPC Tivicay (EU/1/13/892/001-002) 28-02-2017, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 2. Panel on Antiretroviral Therapy and Medical Management of HIV-Infected Children., Guideline for the use of Antiretroviral agents in pediatric HIV infection, https://aidsinfo.nih.gov/guidelines/html/2/pediatric-arv-guidelines/435/dolutegravir, Geraadpleegd 15 feb 2017
 3. Bamford, A., et al (PENTA Steering Committee) (2015), Paediatric European Network for Treatment of AIDS (PENTA) guidelines for treatment of paediatric HIV-1 infection 2015: optimizing health in preparation for adult life. , HIV Med, doi:10.1111/hiv.12217
 4. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 15 feb 2017
 5. Informatorium Medicamentorum, (Interacties, verminderde nierfunctie), Geraadpleegd 11 dec 2018

Wijzigingen

 • 15 februari 2017 10:26: NIEUW TOEGEVOEGD

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering