Kool geactiveerd

Stofnaam
Kool geactiveerd
Merknaam
Norit
ATC code
A07BA01
Eigenschappen - PK data - Registratiestatus
Doseringen

Toedieningsvormen en hulpstoffen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Versiebeheer

Label dosisadvies Kinderformularium

Intoxicaties, adsorbens: On-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Adsorbens bij intoxicaties:
0-18 jr: 1g/kg.
 

Eigenschappen

Geactiveerde kool heeft een groot inwendig oppervlak en kan daardoor toxinen in het maagdarmkanaal binden. Zuren, basen, methanol, ethanol, ethyleenglycol, ijzer, lithium, kalium, arsenicum, thallium, jodide, bromide, cyanide, boraten en petroleumhoudende stoffen worden niet geadsorbeerd.

Bij een intoxicatie vermindert het de absorptie van toxische stoffen indien het binnen een uur na inname van de toxische stof wordt toegediend. Over de effectiviteit bij toediening later dan een uur na inname van de toxische stof is onvoldoende bekend. Toediening later dan een uur na inname van de toxische stof, kan overwogen worden bij anticholinerge middelen en bij middelen die langzaam worden geabsorbeerd.

Farmacokinetiek

Wordt niet geabsorbeerd.

Doseringen

Adsorbens bij intoxicaties
 • Oraal
  • 1 maand tot 18 jaar
   [4]
   • 1 g/kg/dosis, √©√©nmalig.
   • Altijd samen met natriumsulfaat als laxans: 500 mg/kg PO (max 30 g), herhalen op geleide defaecatie.

    Het adsorberende vermogen van de farmaceutische vormen is verschillend; een suspensie is effectiever dan tabletten of capsules. Daarom dient bij een intoxicatie de suspensie te worden gebruikt en niet de tabletten of capsules.

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Gran. voor orale susp. "carbomix" 920 mg/g
(Capsule 200 mg)
(Tablet 125 mg)
Het adsorberende vermogen van de farmaceutische vormen is verschillend; een suspensie is effectiever dan tabletten of capsules. Daarom dient bij een intoxicatie de suspensie te worden gebruikt en niet de tabletten of capsules.
 

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

Bijwerkingen algemeen

Gemeld zijn: braken, obstipatie, buikpijn, diarree, misselijkheid, defecatie aandrang, anale irritatie. Verder zijn gemeld na meerdere hoge doses: (pseudo) verstopping van de dunne darm, harde massa's van houtskool-ontlasting (sterkoliet) met perforatie van het sigmoïd colon.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen

Intoxicatie door etsende (sterke zuren of basen) of apolaire organische oplosmiddelen (petroleum). Intoxicatie door een stof, waarvoor een specifiek oraal antidotum of andere orale therapie bestaat (cyanide, ijzer, lithium, methanol, paracetamol).

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Altijd samen met natriumsulfaat als laxans: 500 mg/kg. De volgende stoffen binden niet aan kool: zuren, basen, alcoholen, ijzer, lithium en cyanide.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

De ontlasting kleurt zwart. Bij een bewusteloze patiënt kan onder medisch toezicht de suspensie via een maagsonde worden toegediend om verstikking te voorkomen. Als orale therapie noodzakelijk is, bijvoorbeeld een antidotum, geen geactiveerde kool toepassen. Om desorptie van geabsorbeerde toxische stoffen te voorkomen is een snelle maagdarmpassage van belang; zo nodig een osmotisch laxans toedienen (bv. natriumsulfaat).

Interacties

Niet relevant: de plasmaconcentratie van teriflunomide (de actieve metaboliet van leflunomide) neemt af; de fabrikant van teriflunomide en leflunomide ontraadt de combinatie tenzij het de 'wash-out'-procedure van de actieve metaboliet teriflunomide betreft.

De absorptie van methotrexaat kan afnemen.

Niet beoordeeld: verhindert de absorptie van gelijktijdig gebruikte geneesmiddelen, zoals orale anticonceptiva.

Combinatie met totale darmlavage door middel van iso-osmotische, macrogolbevattende oplossingen vermindert het adsorberende vermogen van geactiveerde kool.

Combinatie met geneesmiddelen die de maagdarmperistaltiek remmen, kan leiden tot paralytische ileus en perforatie.

De absorptie van furosemide kan afnemen.

Referenties

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007
 2. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 29 okt 2014
 3. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), 2008
 4. Norit NV, SPC Norit (RVG 02045), www.cbg-meb.nl, Geraadpleegd 06 okt 2010, http://db.cbg-meb.nl/IB-teksten/h02045.pdf

Wijzigingen

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering