Guanfacine

Stofnaam
Guanfacine
Merknaam
Intuniv
ATC code
C02AC02
Eigenschappen - PK data - Registratiestatus
Doseringen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Wijzigingen

Label dosisadvies Kinderformularium

< 18 jaar: On-label
> 18 jaar: Off-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

ADHD
> 6 jaar: start 1 dd 1 mg. Stapsgewijs verhogen met max 1 mg/week. Onderhoudsdosis 0.05-0.12 mg/kg/dag, met als maximale dosering:
25 - 41,4 kg: max 4 mg/dag
41,5-49,4 kg: max 5 mg/dag
49,5-58,4 kg: max 6 mg/dag
> 58,5 kg: max 7 mg/dag

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Tablet met gereguleerde afgifte (als hydrochloride) 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg

Eigenschappen

Guanfacine is een selectieve alfa2A-adrenerge receptoragonist. Het heeft geen psychostimulerende eigenschappen.

Kinetische gegevens

Er is hier op dit moment nog geen informatie over beschikbaar.

Doseringen

Indicatie: ADHD
 • Oraal
  • 6 jaar tot 12 jaar en ≥ 25 kg
   [1]
   • Startdosering: 1 mg/dag in 1 dosis gedurende 1 week.
   • Onderhoudsdosering: op geleide van effect en bijwerkingen wekelijks ophogen met 1 mg/week tot 2 - 4 mg/dag in 1 dosis , max: 4 mg/dag.
   • Advies inname/toediening:

    Tablet in geheel innemen. Niet verpulveren of breken. Niet samen innemen met een vetrijke maaltijd omdat dit de blootstelling verhoogd. Niet innemen samen met grapefruitsap.

  • 12 jaar tot 17 jaar en 34 tot 41,5 kg
   [1]
   • Startdosering: 1 mg/dag in 1 dosis Gedurende 1 week.
   • Onderhoudsdosering: Op geleide van effect en bijwerkingen wekelijks ophogen met 1 mg 2 - 4 mg/dag in 1 dosis , max: 4 mg/dag.
   • Advies inname/toediening:

    Tablet in geheel innemen. Niet verpulveren of breken. Niet samen innemen met een vetrijke maaltijd omdat dit de blootstelling verhoogd. Niet innemen samen met grapefruitsap.

  • 12 jaar tot 17 jaar en 41,5 tot 49,5 kg
   [2]
   • Startdosering: 1 mg/dag in 1 dosis Gedurende 1 week.
   • Onderhoudsdosering: Op geleide van effect en bijwerkingen wekelijks met 1 mg ophogen tot 2 - 5 mg/dag in 1 dosis , max: 5 mg/dag.
   • Advies inname/toediening:

    Tablet in geheel innemen. Niet verpulveren of breken. Niet samen innemen met een vetrijke maaltijd omdat dit de blootstelling verhoogd. Niet innemen samen met grapefruitsap.

  • 12 jaar tot 17 jaar en 49,5 tot 58,5 kg
   [1]
   • Startdosering: 1 mg/dag in 1 dosis Gedurende een week.
   • Onderhoudsdosering: Op geleide van effect en bijwerkingen wekelijks ophogen met 1 mg tot 2 - 6 mg/dag in 1 dosis , max: 6 mg/dag.
   • Advies inname/toediening:

    Tablet in geheel innemen. Niet verpulveren of breken. Niet samen innemen met een vetrijke maaltijd omdat dit de blootstelling verhoogd. Niet innemen samen met grapefruitsap.

  • 12 jaar tot 17 jaar en ≥ 58,5 kg
   [1]
   • Startdosering: 1 mg/dag in 1 dosis Gedurende 1 week.
   • Onderhoudsdosering: Op geleide van effect en bijwerkingen wekelijks met 1 mg ophogen tot 2 - 7 mg/dag in 1 dosis , max: 7 mg/dag.
   • Advies inname/toediening:

    Tablet in geheel innemen. Niet verpulveren of breken. Niet samen innemen met een vetrijke maaltijd omdat dit de blootstelling verhoogd. Niet innemen samen met grapefruitsap.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Bij ernstig verminderde nierfunctie (creatinineklaring kleiner dan 30 ml/min) kan dosisverlaging noodzakelijk zijn.

CENTRAAL WERKENDE SYMPATHICOLYTICA

IMIDAZOLINERECEPTORAGONISTEN

Clonidine

Catapresan, Dixarit
C02AC01

Bijwerkingen bij kinderen

Bij meer dan 10% van de patiënten: slaperigheid, hoofdpijn, pijn in de onderbuik en vermoeidheid.

Bij 1-10%: verminderde eetlust, depressie, angst, labiliteit, slapeloosheid, doorslaapstoornis, nachtmerries, sedatie, duizeligheid, lethargie, bradycardie, (orthostatische) hypotensie, braken, diarree, misselijkheid, obstipatie, abdominaal ongemak, maagongemak, droge mond, huiduitslag, bedplassen, prikkelbaarheid en gewichtstoename.

Bij minder dan 1%: overgevoeligheidsreacties, agitatie, hallucinaties, convulsies, syncope, eerstegraads AV-block, tachycardie, sinusaritmie, bleekheid, astma, dyspepsie, jeuk, pollakisurie, asthenie, pijn op de borst en stijging van ALAT.

Zelden hypersomnie, hypertensie en malaise.

Bij staken kan stijging van de bloeddruk optreden

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contraindicaties bij kinderen

Overgevoeligheid

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met een anamnese van hypotensie, hartblok, bradycardie, cardiovasculaire aandoeningen, syncope of dehydratie, vanwege het risico op syncope, hypotensie of bradycardie

Voorafgaand aan de behandeling dienen hartfrequentie, bloeddruk en een familieanamnese van plotseling overlijden (als gevolg van het hart of onverklaarbaar) worden geëvalueerd. Hartfrequentie en bloeddruk moeten wekelijks worden gecontroleerd tijdens dosistitratie, ten minste elke 3 maanden gedurende het eerste jaar en vervolgens elke 6 maanden (vaker na dosisaanpassing). Tevens dient de bloeddruk te worden gecontroleerd tijdens het afbouwen en na het staken van de behandeling, omdat dan een stijging van de bloeddruk kan optreden.

Lengte, gewicht en BMI dienen voorafgaand aan de behandeling, elke 3 maanden gedurende het eerste jaar en vervolgens elke 6 maanden te worden gecontroleerd.

Het nut van de behandeling dient het eerste jaar ten minste elke 3 maanden te worden geëvalueerd en daarna ten minste jaarlijks.

Interacties

Guanfacine is substraat voor CYP3A4.

Relevant: afname guanfacine: de concentratie daalt door inductoren. De combinatie wordt bij voorkeur vermeden; bij combinatie moet zo nodig de dosering guanfacine worden verhoogd.

Toename guanfacine: de concentratie stijgt door krachtige CYP3A4-remmers; de dosering guanfacine moet worden verlaagd.

Niet relevant: de concentratie van valproïnezuur stijgt.

Niet beoordeeld: de sedatieve werking van alcohol en andere centraal-depressieve stoffen kan worden versterkt.

De werking van bloeddrukverlagende middelen kan worden versterkt.

Referenties

 1. Shire Pharmaceuticals Ireland Limited, SmPC Intuniv (EU/1/15/1040/001-009) 08-11-2016, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 2. Informatorium Medicamentorum, (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Interacties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen, verminderde nierfunctie), Geraadpleegd 11 jun 2018 (interacties)

Wijzigingen

 • 08 februari 2018 13:04: Startdosering voor kinderen > 12 jaar en 41,5 49,5 kg stond foutief vermeld in mg/kg in plaats van mg/dag. Dit is gecorrigeerd
 • 30 januari 2018 07:57: Startdosering voor kinderen > 12 jaar en 49,5-58,5 kg stond foutief vermeld in mg/kg in plaats van mg/dag. Dit is gecorrigeerd
 • 12 december 2016 14:05: NIEUW TOEGEVOEGD

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering