Dimethylsulfoxide

Stofnaam
Dimethylsulfoxide
Merknaam
DMSO
ATC code
M02AX03
Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interacties
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Dimethylsulfoxide (ook wel DMSO) remt lokaal de prikkelgeleiding in perifere zenuwen en werkt daardoor analgetisch bij bepaalde pijnsyndromen (o.a. complex regionaal pijnsyndroom type 1). Dimethylsulfoxide maakt het stratum corneum meer permeabel en bevordert daardoor de penetratie van andere stoffen; vanwege de bijwerkingen wordt het echter alleen bij enkele specialistische indicaties als penetratiebevorderaar toegepast. Verder heeft DMSO anti-inflammatoire, zwak bacteriostatische en vaatverwijdende eigenschappen. Een vette crèmebasis geeft minder huidirritatie dan een waterige gelbasis. Indien het aanbrengen van de vaselinecrème te pijnlijk is, kan de oplossing worden gebruikt.

Farmacokinetiek bij kinderen

Geen informatie

Algemene opmerkingen

Het Nationale Vergiftigingen Informatiecentrum van het RIVM is gespecialiseerd in het uitvoeren van snelle risicoanalyses van gezondheidseffecten na blootstelling aan lichaamsvreemde stoffen. Het NVIC/RIVM is 24 uur per dag 7 dagen in de week bereikbaar voor medische hulpverleners en overheidsinstanties voor informatie over gezondheidseffecten en behandeling van acute vergiftigingen.

Via www.vergiftigingen.info kan de medische hulpverlener - na inloggen - zelf een risicoanalyse maken van een acute vergiftiging.
Het NVIC is telefonisch bereikbaar (uitsluitend voor professionele hulpverleners) op 030-2748888.

Label dosisadvies Kinderformularium

FNA preparaat, geen registratie gegevens beschikbaar

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Crème 500 mg/g

Oplossing 500 mg/ml (50%); 1000 mg/ml (100%)

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Doseringen

Extravasatie cytostatica
 • Cutaan
  • 1 maand tot 18 jaar
   [2]
   • 100 % oplossing: 4 dd aanbrengen met penseel

   • Behandelduur:

    14 dagen

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

Bijwerkingen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Zeer vaak (>10%): knoflookachtige geur van de huid en adem (zie de rubriek Kinetische gegevens).

Irritatie van de huid: jeuk, brandend gevoel, erytheem, schilfering, blaarvorming, oedeem en urticaria; huidirritatie treedt bij de vaselinecrème minder op dan bij de oplossing.

Verder kunnen optreden na absorptie: misselijkheid, braken, bewustzijnsdaling hoofdpijn, duizeligheid en ernstige allergische reacties; zie ook de rubriek Waarschuwingen en voorzorgen.

Een vette crèmebasis geeft minder huidirritatie dan een waterige gelbasis.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

 • toepassing nabij wondjes of een geïnfecteerd gebied vanwege het risico op verspreiding van micro-organismen.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Wees voorzichtig bij:

 • een ernstig gestoorde lever- en/of nierfunctie;
 • overgevoeligheid;
 • oogafwijkingen in de voorgeschiedenis.

Er is weinig bekend over de langetermijngevolgen; mogelijk heeft het schadelijke effecten op de ogen, nieren, lever en bloedcellen. Bij langdurig gebruik wordt regelmatige controle (iedere 6 maanden) van de ogen, nier- en leverfunctie en het bloedbeeld aanbevolen.

Laat de patiënt bij het optreden van systemische bijwerkingen als misselijkheid, braken, hoofdpijn en duizeligheid contact opnemen met de arts. Mogelijk moet de crème of oplossing dunner en/of minder frequent worden aangebracht.

Het aanbrengen van de crème kan voor de patiënt pijnlijk zijn. Indien het aanbrengen van de vaselinecrème te pijnlijk is, kan de oplossing worden gebruikt (deze moet na 10 min. worden verwijderd).

Dimethylsulfoxide is een sterk polair oplosmiddel; het lost bepaalde synthetische weefsels in kleding op, bij lokaal gebruik wordt aangeraden om katoen of wol te dragen.

Interacties Bron: KNMP/Informatorium Medicamentorum

Niet beoordeeld
Het effect van dexrazoxaan kan afnemen door dimethylsulfoxide; de combinatie wordt ontraden.

LOKALE ANTIRHEUMATICA

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

Referenties

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007
 2. Kamps WA et al, NVK werkboek Ondersteunende behandeling in de Kinderoncologie, VU Uitgeverij, 2005
 3. ZorgInstituut Nederand, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 26-2-2023
 4. Informatorium Medicamentorum, Interacties, Geraadpleegd 26-2-2023

Wijzigingen

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering