Tranexaminezuur

Stofnaam
Tranexaminezuur
Merknaam
Cyklokapron
ATC code
B02AA02
Eigenschappen - PK data - Registratiestatus
Doseringen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Wijzigingen

Label dosisadvies Kinderformularium

Oraal: off-label
IV:
< 1 jaar: Off-label
 
> 1 jaar: dosering > circa 20 mg/kg/dag: off-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Oraal: niet geregistreerd voor kinderen
IV:
Preventie en behandeling van bloedingen agv algemene of lokale fibrinolyse:
> 1 jaar:
circa 20 mg/kg/dag

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Inj.vlst. 100 mg/ml
Tablet filmomhuld 500 mg

Eigenschappen

Competitieve remmer van plasminogeen en daarmee de omzetting in plasmine in het fibrinolytische systeem. In hoge doseringen is tranexaminezuur ook een niet–competitieve plasmineremmer.

Kinetische gegevens

Geen informatie

Algemene opmerkingen

Intraveneuze toediening wordt niet routinematig toegepast.

 

Doseringen

Slijmvliesbloedingen bij een stollingsstoornis
 • Oraal
  • 0 jaar tot 18 jaar en < 40 kg
   [5]
   • 25 - 50 mg/kg/dag in 3 - 4 doses.
   • Behandelduur: 7-10 dagen
   • De intraveneuze vloeistof kan ook oraal toegediend worden.

  • 0 jaar tot 18 jaar en ≥ 40 kg
   [5]
   • 3 - 4 g/dag in 3 - 4 doses.
   • Behandelduur: 7-10 dagen
 • Intraveneus
  • 0 jaar tot 18 jaar
   [4]
   • 25 mg/kg/dag in 3 - 4 doses.
   • Behandelduur: 7-10 dagen

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

Bijwerkingen bij kinderen

Buikpijn en diarree. Deze bijwerkingen zijn dosisafhankelijk.

Bijwerkingen algemeen

Vaak (1–10%): dosisafhankelijke maag-darmklachten (misselijkheid, braken, diarree). Soms (0,1–1%): allergische huidreacties. Zelden (0,01–0,1%): trombocytopenie, trombo-embolische aandoeningen (longembolie, cerebrovasculair accident), blindheid, kleurenblindheid en andere visuele stoornissen. Verder zijn bij de injectie gemeld: stuipen (m.n. bij verkeerd gebruik zoals te hoge doses), duizeligheid en hypotensie, overgevoeligheidsreacties (o.a. anafylaxie).

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contraindicaties bij kinderen

Hematurie

Contra-indicatie algemeen

Actieve trombo-embolische aandoeningen zoals diepveneuze trombose, longembolie en cerebrale trombose. Subarachnoïdale bloeding. Injectie tevens: fibrinolytische omstandigheden na consumptiecoagulopathie ('disseminated intravascular coagulation' of DIS), behalve bij patiënten met predominante activering van het fibrinolytische systeem met acute hevige bloedingen. Ernstige nierinsufficiëntie. Voorgeschiedenis van stuipen. Intrathecale en intraventriculaire injectie, intracerebrale toediening.

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Bij nierinsufficientie dosis aanpassen.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

Voorzichtig bij gestoorde nierfunctie omdat tranexaminezuur grotendeels renaal wordt geklaard; gebruik van de injectie bij ernstige nierinsufficiëntie is gecontra–indiceerd. Terughoudend bij trombo-embolische aandoeningen in de (familie-)anamnese wegens meer kans op trombo-embolische complicaties. Bij massale hematurie uit de bovenste urinewegen bestaat het risico van ureterobstructie na toediening van tranexaminezuur. Regelmatig oogonderzoek is aangewezen omdat visusstoornissen kunnen optreden bij langdurig gebruik. Voor gebruik bij onregelmatige menstruatiebloedingen eerst de oorzaak vaststellen.

Interacties

Niet beoordeeld: heeft een antagonistische werking ten opzichte van trombolytica, waarvan therapeutisch gebruik wordt gemaakt bij overdosering van thrombolytica.

Bij combinatie met hormonale anticonceptiva kan in theorie een verhoogd risico op trombusvorming bestaan.

Referenties

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007
 2. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 20 nov 2014
 3. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 20 nov 2014
 4. Nederlandse Vereniging van Hemofiliebehandelaars (NVHB)., Richtlijn Diagnostiek en behandeling van hemofilie en aanverwante stoornissen, 2009, ISBN: 978-90-8523-195-0:29-30, 56;124
 5. NVK, Werkboek kinderhematologie, www.hematologienederland.nl, 23 sept 2012

Wijzigingen

 • 12 oktober 2015 08:46: De indicaties en dosering is aangepast naar de richtlijn diagnostiek en behandeling van hemofilie en advies sectie kinderhematologie.

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering