Chloorhexidine

Stofnaam
Chloorhexidine
Merknaam
Chloraprep
ATC code
D08AC02
Eigenschappen - PK data - Registratiestatus
Doseringen

Toedieningsvormen en hulpstoffen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Versiebeheer

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Desinfectie van de huid (Chloraprep):
0-18 jaar: afhankelijk van te behandelen oppervlak:
5x8 cm: 0,67 ml
10x13 cm: 1.5 ml
15x15 cm: 3 ml
25x30 cm: 10,5 ml
50x50 cm: 26 ml

Eigenschappen

Chloorhexidine werkt bactericide door coagulatie van het cytoplasma en beschadiging van de celmembraan. Het heeft een breed werkingsspectrum tegen zowel Gram-positieve als Gram-negatieve bacteriën. Sommige species van Proteus en Pseudomonas zijn minder gevoelig. Het geeft een aanzienlijke reductie van residente en transiënte flora. Herhaald gebruik geeft een additief effect door de nawerking. Het bezit enige werkzaamheid tegen dermatofyten, gisten en mycobacteriën. Het is niet werkzaam tegen sporen van bacteriën en schimmels en is vrijwel niet virucide. Organisch materiaal (pus, bloed) vermindert de werking. Alcohol heeft eveneens een desinfecterende werking. Toegevoegde emollientia verminderen het uitdrogend effect van de alcohol.

Farmacokinetiek

Na toepassing op de huid is de absorptie lager dan 0.01%, waarschijnlijk door de sterke binding aan eiwitten.

Doseringen

Desinfectie van de huid
 • Cutaan
  • 0 jaar tot 18 jaar
   [1]
   • Chloraprep: opl. 20 mg/ml, in combinatie met isopropanol: huid inwrijven met behulp van applicator gedurende 30 sec.

   • Voorzichtigheid is geboden bij toepassing bij (premature) neonaten ivm optreden van chemische brandwonden.

  • Extreem prematuren Zwangerschapsduur < 27 weken
   [4] [5] [6]
   • Chloorhexidine 2 mg/ml zonder alcohol: aanbrengen rond navel en huid rond navel zo nodig gedurende de eerste 5 levensdagen.

    Ook bij kinderen met andere huidafwijkingen (epideriolysis bulosa, SSSS)

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Applicator 0,67 ml, 1,5 ml, 3 ml, 10,5 ml of 26 ml

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

Bijwerkingen bij kinderen

Chemische brandwonden bij (premature) pasgeborenen.

Bijwerkingen algemeen

Bijwerkingen treden in het algemeen pas op bij langdurig gebruik en/of bij gebruik op slijmvliezen of beschadigde huid.

Lokaal: Huidirritatie, contacteczeem, urticaria, fotosensibilisatie. Bij gebruik van een preparaat waarin alcohol zit tevens: droge en schrale huid, pijn bij aanwezigheid van kloven, erytheem en oedeem.

Systemisch: Overgevoeligheid, anafylactische reactie, anafylactische shock.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contraindicaties bij kinderen

Oplossing 5-20 mg/ml in combinatie met isopropanol en oplossing 0.15 mg/ml in combinatie met cetrimide niet toepassen bij kinderen jonger dan 2 maanden vanwege het risico op chemische brandwonden.

Oplossing 20 mg/ml geïmpregneerde doek en oplossing 40 mg/ml niet toepassen bij te vroeg geboren baby's, baby's met een laag geboortegewicht, baby's jonger dan 2 maanden of baby's die fototherapie krijgen, niet gebruiken rond ogen, oren, mond, op open wonden of beschadigde huid, en niet gebruiken direct voorafgaand aan invasieve ingrepen.

 

Contra-indicatie algemeen

Overgevoeligheid.

Toepassing op hersenweefsel, hersenvliezen of op wonden waarbij zenuwuiteinden vrij liggen (spina bifida) wordt ontraden vanwege mogelijke neurotoxiciteit.

Vermijd contact met het middenoor in verband met een risico op gehoorverlies.

Oplossingen met concentraties boven 1 mg/ml mogen niet in het oog worden toegepast in verband met mogelijke beschadiging van het epitheel van de cornea.

Intravesicaal niet gebruiken bij beschadigingen van het blaasslijmvlies, ernstige lever- en nierfunctiestoornis en urinewegobstructie.

 

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Het gebruik van alcoholische en waterige chloorhexidine oplossingen voor huiddesinfectie voorafgaand aan invasieve procedures hangt samen met chemische brandwonden bij pasgeborenen, m.n. bij prematuren (vooral bij een zwangerschapsduur < 32 weken) en in de eerste 2 weken na de geboorte

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

Niet gebruiken rond ogen, oren en mond aangezien contact hiermee tot ernstig of blijvend letsel kan leiden; in dat geval direct grondig met water spoelen. Contact met hersenweefsel, hersenvlies of middenoor (vooral bij beschadigd trommelvlies) vermijden. Bij gebruik ter huiddesinfectie voorafgaand aan procedures waarbij risico bestaat op meningeale blootstelling, huid laten drogen alvorens de naald in te brengen. . Verwijder bij huiddesinfectie van het operatiegebied eventuele met chloorhexidine oplossing doordrenkte materialen, doeken of kleding voordat tot de ingreep wordt overgegaan. Gebruik geen overmatige hoeveelheden en zorg dat de oplossing niet ophoopt, bv. in huidplooien en dat deze niet op lakens of ander materiaal in direct contact met de patiënt druppelt. Controleer bij aanbrengen van een occlusief verband of er geen overmatige hoeveelheid chloorhexidine aanwezig is. Douchen of scheren direct voor gebruik kan eventuele huidirritatie verergeren. Na contact met linnengoed kunnen bij bleken met chloorbevattende middelen, bruine niet-verwijderbare vlekken ontstaan; dit is te voorkómen door te bleken met perboraat. Indien diathermie volgt op het gebruik van de alcoholbevattende preparaten, moet de aanwezige alcohol verdampt zijn van de huid en omringend textiel vanwege het licht ontvlambare karakter.

Interacties

Niet beoordeeld: de werking wordt verminderd door zepen en anorganische ionen.

Referenties

 1. Becton Dickinson France, SmPC Chloraprep (RVG 110531) 03-01-2019, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 2. Informatorium Medicamentorum, (interacties, nierfunctiestoornissen), Geraadpleegd 26 juli 2016
 3. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 26 juli 2016
 4. Sankar MJ et al, Does skin cleansing with chlorhexidine affect skin condition, temperature and colonization in hospitalized preterm low birth weight infants?: a randomized clinical trial, J. Perinatol, 2009, Dec;29(12), 795-801
 5. Mullany LC et al, A randomized controlled trial of the impact of chlorhexidine skin cleansing on bacterial colonization of hospital-born infants in Nepal., Pediatr Infect Dis J., 2008, Jun;27(6), 505-11
 6. Watkins AM et al, Alcohol burns in the neonate, J Paediatr Child Health. , 1992, Aug;28(4), 306-8

Wijzigingen

 • 26 juli 2016 15:55: NIEUW TOEGEVOEGD
 • 26 juli 2016 15:52: NIEUW TOEGEVOEGD

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering