Aprepitant

Stofnaam
Aprepitant
Merknaam
Emend
ATC code
A04AD12
Eigenschappen - PK data - Registratiestatus
Doseringen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Wijzigingen

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Preventie van misselijkheid en braken na chemotherapie:
>12 jaar: 125 mg 1 uur voorafgaand aan start chemo, gevolgd door 80 mg/dag in 1 dosis 's ochtends op dag 2 en 3
6-mnd-12 jaar en > 6 kg: 3 mg/kg/dosis max 125 mg  1 uur voorafgaand aan start chemo, gevolgd door 2 mg/kg/ dag max 80 mg in 1 dosis 's ochtends op dag 2 en 3

 

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Capsule 80 mg; 125 mg
Poeder voor suspensie 25 mg/ml 

Eigenschappen

Selectieve NK-1-(= humane substance-P neurokinine 1-)receptorantagonist. Versterkt de anti-emetische werking van 5-HT3-antagonisten en corticosteroïden. Bij combinatie met een serotonineantagonist en een corticosteroïd neemt het aantal patiënten dat niet misselijk is en niet braakt toe, en duurt het langer voordat een eerste episode van braken optreedt.

Kinetische gegevens

De volgende kinetische parameters zijn gevonden op dag 1 van het geregistreerde doseerschema (1 dosis van 3 mg/kg, max 125 mg) (SPC Emend suspensie):

 

  n= Cmax Tmax
6 mnd-11 jr 105 1,2 µg/ml 5-7 uur
12-17 jr 47 1,3 µg/ml 4 uur

Doseringen

Preventie van misselijkheid en braken bij chemotherapie
 • Oraal
  • 6 maanden tot 18 jaar en 6 tot 40 kg
   [1] [2]
   • Startdosering: Dag 1:1 uur voorafgaand aan chemo 3 mg/kg/dosis, éénmalig.
   • Onderhoudsdosering: Op dag 2 en 3: 2 mg/kg/dag in 1 dosis in de ochtend innemen..
  • 6 maanden tot 18 jaar en ≥ 40 kg
   [1] [2]
   • Startdosering: Dag 1: 1 uur voorafgaand aan chemo 125 mg/dosis, éénmalig.
   • Onderhoudsdosering: Op dag 2 en 3: 80 mg/dag in 1 dosis in de ochtend innemen..
Profylaxe cyclisch braken indien behandeling met andere middelen onvoldoende effectief is gebleken
 • Oraal
  • 6 maanden tot 18 jaar en < 40 kg
   [5] [6]
   • 2 maal per week 40 mg/dosis, verdeeld over de week.
  • 6 maanden tot 18 jaar en 40 tot 60 kg
   [5] [6]
   • 2 maal per week 80 mg/dosis, verdeeld over de week.
  • 6 maanden tot 18 jaar en ≥ 60 kg
   [5] [6]
   • 2 maal per week 125 mg/dosis, verdeeld over de week.
Acute behandeling cyclisch braken indien behandeling met andere middelen onvoldoende effectief is gebleken
 • Oraal
  • 6 maanden tot 18 jaar en < 15 kg
   [5]
   • Dag 1: 80 mg/dag in 1 dosis
    Dag 2 en 3: 40 mg/dag in 1 dosis

  • 6 maanden tot 18 jaar en 15 tot 20 kg
   [5]
   • Dag 1-3: 80 mg/dag in 1 dosis
  • 6 maanden tot 18 jaar en ≥ 20 kg
   [5]
   • Dag 1: 125 mg/dag in 1 dosis
    Dag 2 en 3: 80 mg/dag in 1 dosis

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

ANTI-EMETICA

SEROTONINE-ANTAGONISTEN

Granisetron

Kytril
A04AA02

Ondansetron

Zofran
A04AA01

Palonosetron

Aloxi
A04AA05
OVERIGE ANTI-EMETICA

Fosaprepitant

Ivemend
A04AD12

Bijwerkingen bij kinderen

Hik, overmatig blozen.

Bijwerkingen algemeen

Vaak (1-10%): verhoogde ALAT en ASAT-waarden, hoofdpijn, de hik, vermoeidheid, dyspepsie, obstipatie, anorexie.Soms (0,1-1%): palpitaties, (febriele) neutropenie, anemie, angst, duizeligheid, slaperigheid. acne, (jeukende) huiduitslag. Pijn in de buik, abnormale darmgeluiden, droge mond, misselijkheid, braken, maagpijn, smaakstoornissen, oprispingen, gastro-oesofageale reflux, flatulentie. Dysurie. Opvliegers, malaise, asthenie. Verhoogde alkalische fosfatase.

Zelden (0,01-0,1%): bradycardie, cardiovasculaire aandoening, candidiasis, infectie met stafylokokken. Polydipsie. Desoriëntatie, euforie, cognitieve stoornis, lethargie. Duodenumulcus perforatie, stomatitis, opgezette buik, harde ontlasting, neutropene colitis, overmatig zweten, pollakisurie, microscopische hematurie, huidlaesie, olieachtige huid, seborroe, fotosensibilisatie. Stevens-Johnsonsyndroom, toxische epidermale necrolyse. Conjunctivitis, tinnitus. Faryngitis, niezen, hoesten, post-nasal drip, irritatie/pijn van de keel. Spierzwakte, spierspasmen. Verstoorde loopbeweging, pijn op de borst, oedeem. Hyponatriëmie. Gewichtsafname.

Verder zijn gemeld: jeuk, urticaria en overgevoeligheidsreacties, waaronder anafylactische reacties, angio-oedeem, netelroos, dyspneu, piepende ademhaling. Dysartrie, hypo-esthesie, sensorische stoornis. Miosis, verminderde gezichtsscherpte. Slapeloosheid. Verhoogde urineproductie, glucosurie.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

Bij directe overgevoeligheidsreacties de behandeling staken.

Wees voorzichtig bij matig tot ernstig gestoorde leverfunctie, omdat er slechts beperkt gegevens zijn.

Over de combinatie met andere corticosteroïden dan dexamethason en met 5-HT3-antagonisten zijn weinig gegevens over werkzaamheid bekend.

Interacties

Aprepitant is substraat voor CYP3A4; het remt en induceert CYP3A4, en induceert CYP2C9 en UGT. Tijdens behandeling met aprepitant wordt CYP3A4 geremd. Na afloop van de behandeling geeft aprepitant een lichte inductie van CYP3A4.

Relevant:
Afname aprepitant: de concentratie daalt door krachtige CYP3A4-inductoren .

Aprepitant verlaagt de concentratie van: anticonceptiva (combinatiepil, pleister, vaginale ring) en VKA's.

Niet relevant:
Toename aprepitant: de concentratie stijgt door krachtige CYP3A4-remmers .

Aprepitant verhoogt de concentratie van: alprazolam, bosutinib, dexamethason, methylprednisolon, midazolam en pimozide. De combinatie met pimozide is volgens de fabrikant gecontraïndiceerd bij toepassing van aprepitant bij emetogene chemotherapie.

De Cmax en AUC van de actieve SN-38-metaboliet van irinotecan kunnen iets toenemen.

De vorming van de actieve metaboliet van cyclofosfamide kan toenemen.

De blootstelling aan de actieve metaboliet van thiotepa kan afnemen.

Niet beoordeeld:

Aprepitant en diltiazem remmen elkaars metabolisme; bij combinatie kan de concentratie van zowel aprepitant als van diltiazem stijgen.

Aprepitant remt het metabolisme van ergotamine; bij combinatie is volgens de fabrikant voorzichtigheid geboden.

Referenties

 1. Merck Sharp & Dohme Ltd., SmPC Emend poeder voor orale suspensie (EU 1/03/262/011) 12-06-2018, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 2. Merck Sharp & Dohme Ltd., SmPC Emend tablet (EU 1/03/262/006) 12-06-2018, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 3. Informatorium Medicamentorum, (interacties, nierfunctiestoornissen), Geraadpleegd 12-11-2020
 4. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 04 mei 2018
 5. Cristofori F et al. , Efficacy of the neurokinin-1 receptor antagonist aprepitant in children with cyclical vomiting syndrome., Aliment Pharmacol Ther., 2014 , Aug;40(3), 309-17
 6. Murphy C et al, NK1 receptor antagonism ameliorates nausea and emesis in typical and atypical variants of treatment refractory cyclical vomiting syndrome, J Pediatr Gastroenterol Nutr , 2006, 42, E13

Wijzigingen

 • 04 mei 2018 16:30: De wetenschappelijke literatuur over de toepassing van aprepitant bij kinderen als profylaxe bij cyclisch braken is beoordeeld. Dit heeft geleid tot de toevoeging van de indicatie cyclisch braken
 • 25 april 2016 13:23: NIEUW TOEGVEOEGD

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering