Triptoreline

Stofnaam
Triptoreline
Merknaam
Decapeptyl
ATC code
L02AE04
Algemeen
Doseringen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Wijzigingen

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Pubertas Praecox met een bevestigde oorzaak
Meisjes < 9 jaar; jongens < 10 jaar:
< 20 kg: 1,875 mg per 4 weken
20-30 kg: 2,5 mg per 4 weken
> 30 kg: 3,75 mg per 4 weken

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Poeder voor inj.vlst. "CR" (als acetaat) 3.75 mg + 1 ml oplosm.

Eigenschappen

Gonadoreline (GnRH-)agonist. Sterk werkend, synthetisch analogon van het hypothalamushormoon gonadoreline(LH-RH). Triptoreline zet de hypofyse aan tot productie van LH en FSH. Bij voortgezet gebruik treedt echter suppressie op door uitputting en ongevoelig worden van de gonadotrope hypofysecellen; hierdoor daalt bij mannen de testosteronspiegel na circa drie weken tot castratieniveau, bij vrouwen daalt de oestrogeenspiegel tot postmenopauzale waarden. Bij kunstmatige voortplantingstechnieken maakt down-regulatie met triptoreline vóór de behandeling met gonadotrofinen een betere controle van de ovulatie-inductie mogelijk. Bij kinderen worden zowel de basale als de GnRH-gestimuleerde LH- en FSH-spiegels onderdrukt.

Kinetische gegevens

Geen informatie bij kinderen.

Doseringen

Indicatie: Centrale pubertas praecox
 • Subcutaan
  • 1 maand tot 10 jaar en < 20 kg
   [4]
   • Bij jongens < 10 jaar:
    Bij meisjes < 9 jaar: 1,875
    mg/dosis 1 x per 4 weken (halve dosis)
   • Behandelduur:

    De behandeling moet worden gestopt als een botleeftijd wordt bereikt van ouder dan 12 jaar bij meisjes en
    ouder dan 13 jaar bij jongens.

   • Uitsluitend op voorschrift van kinderendocrinoloog.

  • 1 maand tot 10 jaar en ≥ 20 kg
   [4]
   • Bij jongens < 10 jaar:
    Bij meisjes < 9 jaar: 3,75
    mg/dosis 1 x per 4 weken (hele dosis)
   • Behandelduur:

    De behandeling moet worden gestopt als een botleeftijd wordt bereikt van ouder dan 12 jaar bij meisjes en
    ouder dan 13 jaar bij jongens.

   • Uitsluitend op voorschrift van kinderendocrinoloog.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

HORMONEN

GONADORELINE-ANALOGEN

Leuproreline

Lucrin
L02AE02
GONADORELINE-ANALOGEN

Leuproreline

Lucrin
L02AE02

Bijwerkingen bij kinderen

Soms (0,1-1%): allergische reacties, anafylaxie. Vaginale bloeding en afscheiding.

Epifysiolyse

Bijwerkingen bij volwassenen

Ten gevolge van de verlaagde testosteron- of oestrogeenconcentratie zeer vaak (> 10%): botpijn, hoofdpijn, opvliegers en meer zweten, alsmede bij mannen dysurie, verminderd libido en erectiele disfunctie en bij vrouwen doorbraakbloedingen, bekkenpijn, dysmenorroe, ovariële hyperstimulatie en hypertrofie, vaginale droogheid, dyspareunie, asthenie, verlaagd libido, stemmingswisselingen.

Vaak (1-10%): depressieve stemming of depressie, slaapstoornis, prikkelbaarheid. Misselijkheid. Myalgie, artralgie, rugpijn. Vermoeidheid, overgevoeligheidsreacties (jeuk, huiduitslag, koorts), reactie op de injectieplaats.

Soms (0,1-1%): opgezette buik, buikpijn, obstipatie, diarree, braken, gewichtsveranderingen. Anafylaxie. Verhoogde enzymspiegels (LDH, γ-GT, ASAT, ALAT).

Zelden (0,01-0,1%): smaakstoornissen. Lymfadenopathie. Epileptische aanvallen.

Verder zijn gemeld: angst, verwardheid, geheugenstoornis, slaperigheid, onvermogen rechtop te staan, (draai)duizeligheid. Nasofaryngitis, griepachtige verschijnselen. Diabetes mellitus. Wazig zien. Hypotensie, hypertensie. Benauwdheid, bloedneus. Acne, blaren, angio-oedeem, urticaria, purpura. Spierspasmen, spierzwakte. Pijnlijke borsten, menstruatiestoornissen. Ontsteking, erytheem op de injectieplaats.  Verhoogde bloedspiegels van creatinine, ureum, alkalische fosfatase.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contraindicaties bij volwassenen

Overgevoeligheid voor GnRH-analogen.

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Aan het begin van de behandeling dient de chronologische leeftijd voor meisjes minder dan 9 en voor jongens minder dan 10 jaar te zijn. De behandeling staken bij een botleeftijd van ouder dan 12 jaar bij meisjes en ouder dan 13 jaar bij jongens. Vóór behandeling pseudopubertas praecox en gonadotrofine-onafhankelijke pubertas praecox uitsluiten. De piekbotmassa in de late adolescentie lijkt niet door de behandeling beïnvloed te worden. Na staken van de behandeling kan de epifyse van het dijbeen loslaten. Het effect van triptoreline ten aanzien van de fertiliteit is nog niet bekend gezien het geringe aantal gegevens. Bij de meeste meisjes treedt de menses gemiddeld 1 jaar na staken van de behandeling op.

Waarschuwingen en voorzorgen bij volwassenen

Behandeling met gonadoreline-agonisten geeft meer kans op depressie die ernstig kan zijn; de patiënt hiervoor waarschuwen. Bij het optreden van symptomen van een depressie kan een geschikte behandeling noodzakelijk zijn. Gebruik kan gepaard gaan met botverlies (ca. 1%/maand tijdens 6 mnd. behandeling) en kan leiden tot osteoporose met kans op botfracturen, met name bij aanvullende risicofactoren zoals chronisch alcoholmisbruik, roken, langdurig gebruik van anti-epileptica of corticosteroïden, osteoporose in de familie-anamnese en ondervoeding. Bij aanwezigheid van risicofactoren de baten en nadelen van de therapie zorgvuldig afwegen. Voorafgaande en tijdens de behandeling de botdichtheid controleren. Zonodig zijn preventief veranderingen van levensstijl en adequate inname van calcium en vitamine D via de voeding van belang. Gelijktijdig gebruik van een bisfosfonaat kan het botverlies verminderen. Na staken van de behandeling met triptoreline neemt de botdichtheid meestal binnen 6–9 maanden weer grotendeels toe. Behandeling kan een hypofyse-adenoom aan het licht brengen zich uitend in hypofysaire apoplexie met als kenmerken: plotselinge hoofdpijn, gezichtsstoornissen, oftalmoplegie, braken, veranderingen in de mentale toestand en soms cardiovasculaire shock. Secundaire lymfocytose kan optreden bij behandeling en lijkt te wijzen op de betrokkenheid van gonadale hormonen bij de involutie van de thymus.

Interacties

Niet beoordeeld: combinatie met oestrogenen wordt ontraden.

Interacties gonadoreline agonisten algemeen
Niet beoordeeld: diagnostische tests van de hypofysaire functie kunnen verstoord raken tijdens en na de behandeling met gonadoreline-agonisten.

Referenties

 1. Ferring BV, SmPC Decapeptyl (RVG 12450) 28-07-2015, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 2. Informatorium Medicamentorum, (interacties), Geraadpleegd 08 mrt 2016
 3. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 08 mrt 2016
 4. Noordam, C, NVK werkboek Kinderendocrinologie, 2010

Wijzigingen

 • 12 juli 2018 20:20: Doseeradvies gesplitst naar kinderen <20 kg en > 20 kg op advise sectie kinderendocrinologie
 • 08 maart 2016 08:33: NIEUW TOEGEVOEGD