Dimeticon

Stofnaam
Dimeticon
Merknaam
XT Luis
ATC code
P03AX05
Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interacties

Voor ouders op Apotheek.nl
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

De lotion bevat dimeticon en een vluchtig bestanddeel. Na het aanbrengen verdampt het vluchtige bestanddeel en vormt dimeticon een afsluitend laagje over de hoofdluis en de neten. Hierdoor wordt het ademhalingssyteem van de luis afgesloten waardoor verstikking optreedt. Tevens wordt, afhankelijk van de inwerktijd van dimeticon, waarschijnlijk ook de zuurstofvoorziening van de neten geblokkeerd waardoor ze verstikken. Dimeticon is ook werkzaam tegen luizen die resistent zijn voor insecticiden. Voor zover bekend ontstaat er geen resistentie.

XTLuis once bevat tevens penetrol, dat ervoor zorgt dat dimeticon beter de neten kan binnendringen.

Farmacokinetiek bij kinderen

Er is hier op dit moment nog geen informatie over beschikbaar.

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Hoofdluis:
< 6 maanden: uitsluitend onder medisch toezicht behandelen.
> 6 maanden:
Verdeel voldoende oplossing over droog haar. Na 7 dagen herhalen

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Oplossing voor cutaan gebruik 40 mg/g

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Doseringen

Hoofdluis
 • Cutaan
  • < 6 maanden
   [1]
   • Uitsluitend behandelen onder medisch toezicht.

  • ≥ 6 maanden
   [1]
   • inmasseren in het droge haar en op de hoofdhuid, laten drogen en 10 min tot 8 uur of een nacht laten zitten (inwerktijd is afhankelijk van het gebruikte preparaat); behandeling na een week herhalen

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

Bijwerkingen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Soms huidschilfering, jeuk en irritatie rond de ogen.
Zelden allergische huidreacties (ontsteking, zwelling, erytheem of uitslag).

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen Bron: ZorgInstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas

Contact met de ogen vermijden, dit is vooral een aandachtspunt bij de behandeling van kleine kinderen; zie ook onder Toedieningsinformatie. Indien de oplossing in het oog is gekomen: uitspoelen met veel water gedurende 10–15 minuten. Bij aanhoudende irritatie een oogarts raadplegen. Niet aanbrengen op een beschadigde huid.

Bij huidreacties en andere overgevoeligheidsreacties (huiduitslag, urticaria, gegeneraliseerde jeuk, dyspneu) de behandeling staken en de aangebrachte oplossing direct uitspoelen. Indien na het uitspoelen overgevoeligheidsreacties niet verdwijnen een arts raadplegen.

Wees voorzichtig bij morsen op gladde vloeren vanwege het risico van uitglijden.

Dimeticonlotion kan reageren met bepaalde haarverzorgings- en haarkleurproducten.

Interacties Bron: KNMP/Informatorium Medicamentorum

geen

SCABIES- EN PEDICULOSEMIDDELEN

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

PYRETRINEN, INCL SYNTHETISCHE VERBINDINGEN

Permetrine

Loxazol
P03AC04
OVERIGE SCABIES- EN PEDICULOSEMIDDELEN

Malathion

Prioderm
P03AX03

Referenties

 1. Novum Pharma BV, SmPC XT Luis (RVG 101389) 11-06-2015, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 2. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 3-2-2023

Wijzigingen

 • 16 april 2020 11:15: Toegevoegd "De inwerktijd is afhankelijk van de beschikbare preparaten"
 • 14 oktober 2015 09:04: NIEUW TOEGEVOEGD

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering