Niclosamide

Stofnaam
Niclosamide
Merknaam
Yomesan
ATC code
P02DA01
Eigenschappen - PK data - Registratiestatus
Doseringen

Toedieningsvormen en hulpstoffen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Versiebeheer

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Lintwormen:
<2 jaar: 500 mg eenmalig
2-6 jaar: 1000 mg eenmalig
> 6 jaar: 2000 mg eenmalig

Dwerglintwormen:
<2 jaar: 500 mg dag 1, 250 mg dag 2-7
2-6 jaar: 1000 mg dag 1, 500 mg dag 2-7
> 6 jaar: 2000 mg dag 1, 1000 mg dag 2-7

Eigenschappen

Salicylzuurderivaat. Lokaal werkend specifiek lintwormmiddel met vermicide eigenschappen. De werking berust op verstoring van de energiehuishouding door remming van de oxidatieve fosforylering in de mitochondriën van de parasiet, waardoor de kop en de daaraan verbonden leden afsterven. De segmentketen verliest zijn houvast en wordt door darmperistaltiek geheel of in delen met de feces uitgescheiden. Resistentie van Taenia spp. is gerapporteerd; een verklaring hiervoor is niet gevonden.

Farmacokinetiek

Geen informatie

Doseringen

Lintworm (runder, varken, vis)
 • Oraal
  • < 2 jaar
   [1]
   • 500 mg/dosis, éénmalig.
   • Advies inname/toediening:
    • De dagdosis dient in één keer na het ontbijt te worden ingenomen.
    • De kauwtabletten dienen tot een fijne brij te worden gekauwd en met een kleine hoeveelheid water te worden doorgeslikt. Men kan de tabletten ook in water uiteen laten vallen en dan innemen.
    • Voor jonge kinderen dient men de kauwtabletten vóór toediening tot poeder fijn te maken en met een weinig water te geven.
    • Aanbevolen wordt voorafgaand aan behandeling zure vruchtensappen te drinken om het darmslijm, dat overmatig wordt geproduceerd, te verwijderen. Hierdoor zijn de wormen beter bereikbaar voor het geneesmiddel.

    • Ook wordt aanbevolen 2 uur na de laatste dosis te laxeren, vooral bij infectie door T. solium om ontstaan van cysticercosis te voorkomen.

  • 2 jaar tot 6 jaar
   [1]
   • 1.000 mg/dag, éénmalig.
   • Advies inname/toediening:
    • De dagdosis dient in één keer na het ontbijt te worden ingenomen.
    • De kauwtabletten dienen tot een fijne brij te worden gekauwd en met een kleine hoeveelheid water te worden doorgeslikt. Men kan de tabletten ook in water uiteen laten vallen en dan innemen.
    • Voor jonge kinderen dient men de kauwtabletten vóór toediening tot poeder fijn te maken en met een weinig water te geven.
    • Aanbevolen wordt voorafgaand aan behandeling zure vruchtensappen te drinken om het darmslijm, dat overmatig wordt geproduceerd, te verwijderen. Hierdoor zijn de wormen beter bereikbaar voor het geneesmiddel.

    • Ook wordt aanbevolen 2 uur na de laatste dosis te laxeren, vooral bij infectie door T. solium om ontstaan van cysticercosis te voorkomen.

  • ≥ 6 jaar
   [1]
   • 2.000 mg/dosis, éénmalig.
   • Advies inname/toediening:
    • De dagdosis dient in één keer na het ontbijt te worden ingenomen.
    • De kauwtabletten dienen tot een fijne brij te worden gekauwd en met een kleine hoeveelheid water te worden doorgeslikt. Men kan de tabletten ook in water uiteen laten vallen en dan innemen.
    • Voor jonge kinderen dient men de kauwtabletten vóór toediening tot poeder fijn te maken en met een weinig water te geven.
    • Aanbevolen wordt voorafgaand aan behandeling zure vruchtensappen te drinken om het darmslijm, dat overmatig wordt geproduceerd, te verwijderen. Hierdoor zijn de wormen beter bereikbaar voor het geneesmiddel.

    • Ook wordt aanbevolen 2 uur na de laatste dosis te laxeren, vooral bij infectie door T. solium om ontstaan van cysticercosis te voorkomen.

Dwerglintworm
 • Oraal
  • < 2 jaar
   [1]
   • Startdosering: 500 mg/dosis, éénmalig op dag 1.
   • Onderhoudsdosering: 250 mg/dag in 1 dosis dag 2-7.
   • Advies inname/toediening:
    • De dagdosis dient in één keer na het ontbijt te worden ingenomen.
    • De kauwtabletten dienen tot een fijne brij te worden gekauwd en met een kleine hoeveelheid water te worden doorgeslikt. Men kan de tabletten ook in water uiteen laten vallen en dan innemen.
    • Voor jonge kinderen dient men de kauwtabletten vóór toediening tot poeder fijn te maken en met een weinig water te geven.
  • 2 jaar tot 6 jaar
   [1]
   • Startdosering: 1.000 mg/dosis, éénmalig op dag 1.
   • Onderhoudsdosering: 500 mg/dag in 1 dosis dag 2-7.
   • Advies inname/toediening:
    • De dagdosis dient in één keer na het ontbijt te worden ingenomen.
    • De kauwtabletten dienen tot een fijne brij te worden gekauwd en met een kleine hoeveelheid water te worden doorgeslikt. Men kan de tabletten ook in water uiteen laten vallen en dan innemen.
    • Voor jonge kinderen dient men de kauwtabletten vóór toediening tot poeder fijn te maken en met een weinig water te geven.
  • ≥ 6 jaar
   [1]
   • Startdosering: 2.000 mg/dosis, éénmalig op dag 1.
   • Onderhoudsdosering: 1.000 mg/dag in 1 dosis dag 2-7.
   • Advies inname/toediening:
    • De dagdosis dient in één keer na het ontbijt te worden ingenomen.
    • De kauwtabletten dienen tot een fijne brij te worden gekauwd en met een kleine hoeveelheid water te worden doorgeslikt. Men kan de tabletten ook in water uiteen laten vallen en dan innemen.
    • Voor jonge kinderen dient men de kauwtabletten vóór toediening tot poeder fijn te maken en met een weinig water te geven.

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Tablet 500 mg

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

Bijwerkingen algemeen

Gemeld zijn: misselijkheid, braken, buikpijn, diarree. Onwel voelen, duizeligheid, vermoeidheid. Cyanose. Huiduitslag, jeuk, overmatig zweten. Allergische reacties met erytheem en exantheem, anafylactische reactie.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

Alcohol vergroot het risico van absorptie vanuit het maag–darmkanaal; gelijktijdig gebruik van alcohol vermijden. Bij obstipatie de darmperistaltiek normaliseren alvorens de kuur te beginnen. De worminfectie zorgt voor een overvloedige slijmproductie in de darm; niclosamide werkt beter in op de wormen wanneer het slijm wordt verwijderd door het drinken van zure vruchtensappen. Niclosamide is niet werkzaam tegen de eieren van de lintworm; (her)infectie met de eieren kan zich ontwikkelen tot cysticercosis. Om dit te voorkómen vooral bij T. solium de patiënt 2 uur na de kuur laxeren met een magnesium- of natriumsulfaathoudend laxeermiddel. Het is mogelijk dat ondanks goede laxatie delen van de lintworm pas in de twee dagen na de behandeling in de ontlasting verschijnen. Bij een nieuwe infectie met T. saginata en T. solium verschijnen er pas na drie maanden delen of eitjes van de lintworm in de ontlasting. Bij een infectie met H. nana is de controletijd ca. 14 dagen omdat overlevende lintwormkoppen heel snel uitgroeien tot geslachtsrijpe lintwormen, die weer eitjes produceren in de stoelgang na slechts ca. 10 dagen. Voldoende hygiëne bij de stoelgang is essentieel om te voorkómen dat eitjes via de vingers in de mond terechtkomen en zo tot cysticercose kunnen leiden.

Interacties

Niet beoordeeld: alcohol kan de absorptie verhogen; combinatie wordt ontraden.

Referenties

 1. Bayer BV, SmPC Yomesan (RVG 00886) 09-10-2011, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 2. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 12 okt 2015
 3. Informatorium Medicamentorum, (interacties, nierfunctiestoornissen), Geraadpleegd 12 okt 2015

Wijzigingen

 • 12 oktober 2015 15:43: NIeuw toegevoegd

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering