Boorzuur

← Terug naar overzicht

(Revisie datum 20 dec 2021)

BOORZUUR BEVATTENDE GENEESMIDDELEN

Functie
Boorzuur is een zwak zuur en wordt (al dan niet in combinatie met borax) gebruikt als een buffer. Een boorzuur-borax-buffer werkt pH-neutraal of zwak basisch. Vanwege de relatief lage buffercapaciteit bij de pH van de traanfilm waardoor irritatie aan het oog wordt voorkomen, wordt deze buffer gebruikt in oogdruppels en oogwassingen. Daarnaast wordt het ook toepast als buffer in oordruppels.

Bijwerkingen
Dieronderzoek laat zien dat boorzuur invloed heeft op de vruchtbaarheid. Zo bleek dat herhaalde orale dosering verslechtering van de zaadvorming en de kwaliteit van het sperma tot gevolg had bij mannelijke muizen en ratten en werd een afname van de ovulatie gezien bij vrouwelijke ratten.

EMA richtlijnen voor farmaceutische bedrijven; eisen aan etikettering voor producten die boorzuur bevatten als hulpstof.

Gebruik van producten (alle toedieningswegen):

  • Kinderen < 2 jaar: maximaal 5,7 mg/dag (overeenkomend met 1 mg boor per dag) 
  • Kinderen 2 tot 12 jaar: maxinaal 17,1 mg boorzuur per dag (overeenkomend met 3 mg boor per dag) 
  • Kinderen 12 tot 18 jaar:  maxinaal 40,0 mg boorzuur per dag (overeenkomend met 7 mg boor per dag).

Referenties

[1] Informatorium Medicamentorum, Farmaceutische hulpstoffen, Boorzuur, geraadpleegd op 04-06-2021.

[2] European Medicines Agency, Annex to the European Commission guideline on ‘Excipients in the labelling and package leaflet of medicinal products for human use’ (SANTE-2017-11668) EMA/CHMP/302620/2017/NL corr. 1, 22 november 2019, geraadpleegd via https://www.ema.europa.eu/documents/scientific-guideline/annex-european-commission-guideline-excipients-labelling-package-leaflet-medicinal-products-human_nl.pdf

[3] European Medicines Agency, Questions and answers on boric acid and borates used as excipients in medicinal products for human use, EMA/CHMP/619104/2013, 9 oktober 2017, geraadpleegd via https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-guideline/questions-answers-boric-acid-borates-used-excipients-medicinal-products-human-use_en.pdf