Apotheekbereidingen en vergoeding

← Terug naar overzicht

(Doorgeleverde) bereidingen door de apotheek
De farmaceutische industrie voorziet niet in alle geneesmiddelen.Veel industriële geneesmiddelen zijn niet meer of niet in de juiste sterkte of vorm te verkrijgen. Daarom bereidt de apotheek geneesmiddelen zodat de patiënt toch het geneesmiddel krijgt dat hij nodig heeft.  Als apothekers dit niet in de eigen apotheek kunnen, mogen andere apotheken geneesmiddelen voor hen bereiden. Dit heet 'doorleveren'. Het bereiden en doorleveren  van een op maat gemaakt geneesmiddel mag alleen onder de volgende voorwaarden:

 1. er is geen geregistreerd adequaat alternatief (commercieel) beschikbaar;
 2. het doorgeleverde preparaat is aangemeld bij de G-Standaard;
 3. er is een productdossier beschikbaar;
 4. productie vindt plaats volgens Good Manufacturing Practice (GMP);
 5. de farmacovigilantie is geregeld;
 6. de apotheek maakt geen reclame. 

Vergoeding doorgeleverde apotheekbereidingen

Voorwaarden voor vergoeding van een bereiding:

 •  de bereiding heeft een voor de patiënt geschikte vorm. Bijvoorbeeld een drankje voor een kind dat nog geen tablet kan doorslikken;
 • de bereiding is bewezen werkzaam en effectief. Dit betekent dat er voldoende onderzoek naar het medicijn is gedaan en dat het werkt tegen de klacht of ziekte;
 • de bereiding is het voordeligst voor de zorgverzekering en de patiënt. Het is bijvoorbeeld niet duurder dan vergelijkbare medicijnen.

Daarnaast worden sommige bereidingen alleen vergoed onder bepaalde voorwaarden. Bijvoorbeeld alleen als een specialist het medicijn voorschrijft, of alleen als het medicijn is bedoeld voor kinderen. Ook wanneer de verzekeraars hebben vastgesteld dat een bereiding niet in algemene zin in aanmerking komt voor vergoeding, is het mogelijk om voor individuele patienten een machtiging aan te vragen.

Een bereiding wordt in de volgende gevallen NIET vergoed:

 • het is geen medicijn, maar een product zoals shampoo of handcrème;
 • het medicijn is (bijna) hetzelfde als een ‘gewoon’ medicijn (zelfzorgprodukt) dat niet wordt vergoed. Voorbeeld: paracetamoltabletten voor griep en verkoudheid. Deze zitten niet in het basispakket. Daarom vergoedt de zorgverzekeraar een bereiding van capsules met paracetamol voor griep en verkoudheid ook niet;
 • het is een medicijn om ziekten op reis te voorkomen. Bijvoorbeeld een vaccin tegen een tropische ziekte.

Zorgverzekeraars stellen elk jaar gezamenlijk vast welke apotheekbereidingen patiënten vergoed krijgen. Ze hebben hiervoor een landelijke vergoedingslijst van apotheekbereidingen vastgesteld. Alvorens tot deze vaststelling over te gaan wordt het veld geconsulteerd: de KNMP en het NKFK (mede namens de NVK) zijn hierbij nauw betrokken. In dit overleg kunnen de veldpartijen ook input leveren om de verzekeraars te attenderen op problemen met vergoeding of om navraag te doen waarom een bereiding niet wordt vergoed.