Afkortingen

← Terug naar overzicht

ACE angiotensine converting enzyme
ADHD attention deficit hyperactivity disorder
AIDS acquired immunedeficiency syndrome
ASS autisme spectrum stoornis
ATC Anatomisch-therapeutisch-chemische classificatie
AV atrio-ventriculair
BE base deficit
CARA chronische aspecifieke respiratoire aandoening
CF cystic fibrosis
CMV cytomegalo virus
CT computer tomograaf
CVC centraal veneuze catheter
CZS centraal zenuw stelsel
Dmv door middel van
Dwz dat wil zeggen
E eenheid
ECG electrocardiogram
Evt eventueel
FIP-E Fédération Internationale Pharmaceutique
FNA Formularium der Nederlandse Apothekers
g gram
GFR glomerulaire filtratie snelheid
Hb hemoglobine
HBC hepatitis C virus
HBV hepatitis B virus
HHV-6 humaan herpes virus 6
HIV humaan immunodeficientie virus
HPV humaan papilloma virus
HSV herpes simplex virus
Ht hematocriet
IC intensive care
IE internationale eenheden
Ivm in verband met
J.I.A. juveniele idiopathische arthritis
jr jaar
kg kilogram
l, L liter
LBM Eng: lean body mass
LD lactaatdehydrogenase
MAO mono-amino-oxidase
Max maximaal
mcg microgram
mg milligram
Milj miljoen
Min minuut
ml milliliter
mmol millimol
Mnd maanden
MRI magnetic resonance imaging
NHG Nederlands Huisartsen Genootschap
NKFK Nederlands Kenniscentrum voor Farmacotherapie bij kinderen
NSAID non-steroid anti-inflammatory drug
NVK Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde
NVZA Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuis Apothekers
NYHA New York Heart Association
o.a. onder andere
O/W olie in water
OCS Obsessieve compulsieve stoornis
Ong ongeveer
Or  Oraal
ORS Eng: oral rehydration solution
PMA Eng: Postmenstrual age
PNA Eng: Postnatal age
PCP pneumonitis carinii pneumonie
Rect rectaal
RSV Respiratoir synctieel virus
SDD Selectieve darmdecontaminatie
Sec seconden
T.g.v. Ten gevolge van
T.o.v. Ten opzichte van
T1/2 halfwaardetijd
TPN totaal parenterale voeding
v/v volume/volume procenten
Vit vitamine
Volw volwassene
VZV varicella zoster virus
W/O water in olie
wkn weken
zgn zogenaamd