Verbeterde en nieuwe functionaliteiten

← Terug naar overzicht

Behalve een nieuw uiterlijk heeft het vernieuwde Kinderformularium ook een aantal verbeterde en nieuwe functionaliteiten.

FUNCTIONALITEITEN

 • Responsive design.
  De nieuwe Kinderformularium website heeft een zogenoemd responsive ontwerp. Dit betekent dat de website zich automatisch aanpast aan het apparaat waarmee u de website bezoekt: een gewone desktop, een tablet of een smartphone. 
  De huidige Iphone en Android app komen hiermee te vervallen. Een groot voordeel van de Kinderformularium site voor smartphone is dat deze niet apart geupdate hoeft te worden zoals bij de huidige app. Een nadeel is dat een internetverbinding via WIFI of mobiel netwerk noodzakelijk is. 
  In het instructiescherm van het Kinderformularium kunt u nalezen hoe u de Kinderformularium site ‘als een app’ op het beginscherm van uw smartphone kunt plaatsen. 
 • Zoeken.
  De zoekfunctie is verbeterd en sneller geworden. Behalve op de naam van het medicijn kunt u ook zoeken op medicijngroepen. Deze lijsten tonen op verschillende detail niveaus soortgelijke middelen. De basis voor deze zoekfunctie is de ATC code van een geneesmiddel. 
  Via ‘laatst bekeken’ kunt u recent geraadpleegde middelen terug zoeken
  Middelen die u vaak raadpleegt kunt u toevoegen aan favorieten om ze eenvoudig terug te vinden. 
  De laatst bekeken middelen en favorieten worden op uw computer opgeslagen. Indien u gebruik maakt van een openbare computer en niet wil dat anderen kunnen zien welke middelen op deze computer zijn opgezocht, kunt u gebruik maken van de privé modus. Hiervoor klikt u in home scherm op ‘privé modus aanzetten’ In hetzelfde scherm kunt u de privé modus ook weer uitzetten. 
 • Geneesmiddelen vergelijken
  Het nieuwe kinderformularium biedt de mogelijkheid om twee middelen naast elkaar te zetten, zodat u rubrieken van de 2 middelen kunt vergelijken. 
 • Rekenmodule
  In de rekenmodule kunt u op basis van invoer van de geboortedatum en gewicht eenvoudig de juiste dosering berekenen. Wij werken aan de afronding van de rekenmodule.
 • Instructie tutorial
  De nieuwe functionaliteiten en mogelijkheden van het Kinderformularium worden uitgelegd in een instructie video. 


WIJZIGINGEN IN INHOUD

 • Wijzigingen. In het nieuwe kinderformularium is in de monografie opgenomen wanneer en met welke reden de monografie is gewijzigd. Daarnaast is een volledig overzicht van wijzigingen in te zien via het tabblad wijzigingen
 • Nierfunctiestoornissen. In deze herziening is tevens meegenomen dat voor ieder middel dat beschreven wordt in het Kinderformularium de noodzaak tot doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen is weergegeven, en niet uitsluitend bij antibiotica, zoals in het oude kinderformularium het geval was. Dit is het resultaat van een project dat gesubsidieerd is door de Nierstichting . Voor veel middelen geldt dat doseeraanpassing niet nodig is: dit staat nu expliciet benoemd. Waar het aanpassen van de dosering bij kinderen met nierfunctiestoornissen wel noodzakelijk is , staat dit ook expliciet benoemd. 
 • Leeftijden. In het nieuwe kinderformularium is voor veel doseeradviezen de leeftijdscategorie minimaal gewijzigd. Dit is noodzakelijk om overlap en verwarring in leeftijdscategorieën uit te sluiten, zodat de rekenmodule op basis van invoer van de geboortedatum de juiste leeftijdscategorie kan selecteren. 

  Voorbeeld:

0-2 maanden0 tot 3 maanden

OUDNIEUW
3-6 maanden 3 maanden tot 7 maanden

In de oude schrijfwijze is opgenomen 0-2 maanden, waarbij het afbreekstreepje tot en met betekent. Dit geeft problemen met het toewijzen van een leeftijdscategorie een zuigeling met een leeftijd van 2 maanden en 2 weken.

 • Herziene adviezen. Wellicht is het u opgevallen door het ontbreken van update-mails dat er in de afgelopen 3 maanden geen wijzigingen in het oude Kinderformularium zijn doorgevoerd (met uitzondering van de vancomycine monografie). In de nieuwe database zijn alle wijzigingen van de afgelopen 3 maanden doorgevoerd. Het nieuwe Kinderformularium is weer helemaal up-to-date.