Intellectueel eigendom en gebruik

Het Kinderformularium is een uitgave van de Stichting Nederlands Kenniscentrum voor Farmacotherapie bij Kinderen (NKFK). Het intellectuele eigendom van de informatie op deze website berust bij het NKFK.

Uit de informatie op deze website mag men citeren of delen kopiëren op voorwaarde van een gepaste bronvermelding. Het NKFK kan deze toestemming intrekken indien zij van mening is dat gerechtvaardigde belangen van het NKFK of derden worden geschonden. Het is niet toegestaan om (delen van) de gegevens op de website voor commerciële doeleinden te gebruiken. Tevens geeft het NKFK hiermee uitdrukkelijk geen toestemming om de informatie op de website volledig of in grote delen te kopiëren of te verspreiden of beschikbare gegevens en/of berekeningsmethoden te integreren in andere websites of applicaties.

← Terug naar overzicht