Voorlopig behandeladvies COVID-19

06 maart 2020

Het Rijksinstistituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft een voorlopig advies uitgebracht voor de behandeling van COVID-19. Dit advies betreft de volgende middelen

Alhoewel er nog veel onduidelijkheden zijn over de effectiviteit en veiligheid van deze middelen bij de behandeling van COVID-19 in het algemeen en bij kinderen in het bijzonder, volgt het Kinderformularium voorlopig de behandeladviezen van het RIVM.

Het Kinderformularium wijst er met klem op dat de toepassing van deze middelen een experimenteel karakter heeft. Kinderartsen dienen ouders te informeren over dit experimentele karakter; effect en bijwerkingen nauwkeurig te documenteren in het dossier en bijwerkingen te melden bij LAREB.

Klik hier voor het volledige RIVM behandeladvies.