Fosaprepitant

Stofnaam
Fosaprepitant
Merknaam
Ivemend
ATC code
A04AD12
Eigenschappen - PK data - Registratiestatus
Doseringen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Wijzigingen

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Preventie misselijkheid en braken na matig en hoog emetogene chemotherapie:
> 6 mnd en > 6 kg:
Dag 1:
3 mg/kg IV, max 115 mg icm 5-HT3 antagonist en evt een corticosteroide.
Dag 2 en 3: 2 mg/kg IV, max 80 mg icm 5-HT3 antagonist en evt een corticosteroide.

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Poeder voor infusieopl. (als dimeglumine) 150 mg

Eigenschappen

Fosaprepitant is een prodrug van aprepitant. Het farmacologische effect van fosaprepitant wordt toegeschreven aan aprepitant.

Aprepitant is een selectieve NK1-(= humane substance-P neurokinine 1-) receptorantagonist. Het versterkt de anti-emetische werking van 5HT₃-antagonisten en corticosteroïden. Bij combinatie met een serotonineantagonist en een corticosteroïd neemt het aantal patiënten dat niet misselijk is en niet braakt toe, en duurt het langer voordat een eerste episode van braken optreedt.

Kinetische gegevens

Er is hier op dit moment nog geen informatie over beschikbaar.

Doseringen

Profylaxe misselijkheid en braken bij chemotherapie bij eendaags of meerdaags kuurschema
 • Intraveneus
  • 6 maanden tot 18 jaar en ≥ 6 kg
   [1]
   • Startdosering: Dag 1: 3 mg/kg/dosis, éénmalig, max: 115 mg/dag.
   • Onderhoudsdosering: Dag 2 en 3: 2 mg/kg/dag in 1 dosis, max: 80 mg/dag.
    • inlopen in 30 minuten voor kinderen > 12 jaar en in 60 minuten voor kinderen < 12 jaar.
Profylaxe misselijkheid en braken bij chemotherapie bij eendaags kuurschema
 • Intraveneus
  • 6 maanden tot 2 jaar en ≥ 6 kg
   [1]
   • 5 mg/kg/dosis, éénmalig, max: 150 mg/dosis.
    • icm 5-HT3 antagonist en evt een corticosteroide.
    • Inlopen in 60 minuten.
  • 2 jaar tot 12 jaar
   [1]
   • 4 mg/kg/dosis, éénmalig, max: 150 mg/dosis.
    • icm 5-HT3 antagonist en evt een corticosteroide.
    • Inlopen in 60 minuten.
  • ≥ 12 jaar
   [1]
   • 150 mg/dosis, éénmalig.
    • icm 5-HT3 antagonist en evt een corticosteroide.
    • Inlopen in 30 minuten.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

ANTI-EMETICA

SEROTONINE-ANTAGONISTEN

Granisetron

Kytril
A04AA02

Ondansetron

Zofran
A04AA01

Palonosetron

Aloxi
A04AA05
OVERIGE ANTI-EMETICA

Aprepitant

Emend
A04AD12

Bijwerkingen algemeen

De bijwerkingen komen grotendeels overeen met die van aprepitant.

Vaak (1-10 %): hik, vermoeidheid, verhoogde ALAT, obstipatie, dyspepsie, hoofdpijn, verminderde eetlust.

Soms (0,1-1%): febriele neutropenie, anemie. Angst. Duizeligheid, slaperigheid. Palpitaties. Opvliegers/overmatig blozen. Gastro-oesofageale reflux, oprispingen, buikpijn, misselijkheid, braken, droge mond, winderigheid. Acne, huiduitslag. Dysurie. Malaise, asthenie. Verhoogde ASAT, verhoogde alkalische fosfatase.

Zelden (0,01-0,1%): bradycardie, pijn op de borst. (Perforerend) ulcus duodenum, stomatitis, neutropene colitis, candidiase, stafylokokkeninfectie. Polydipsie, dysgeusie. Desoriëntatie, euforie. Cognitieve stoornis, lethargie, dysgeusie, verstoorde loop. Conjunctivitis. Tinnitus. Pijn in mond of keel, niezen, hoest, post-nasal drip, keelirritatie. Fotosensibilisatie, hyperhidrose, vette huid, seborroe, huidlaesie, jeukende huiduitslag, Stevens-Johnsonsyndroom, toxische epidermale necrolyse. Oedeem. Microscopische hematurie. Spierspasmen, spierzwakte. Polyurie, pollakisurie, glucosurie, hematurie, hyponatriëmie, neutropenie. Gewichtsverlies.

Verder zijn gemeld: urticaria, jeuk.

Bij fosaprepitant en niet bij aprepitant zijn gemeld: voorbijgaande roodheid van het gezicht en hals, erytheem, dyspneu, tromboflebitis, irritatie of verharding op infusieplaats, verhoogde bloeddruk.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

Wees voorzichtig bij matige tot ernstige leverfunctiestoornis, omdat er slechts beperkt gegevens zijn. Bij optreden van overgevoeligheidsreacties de infusie staken en niet herstarten.  Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor polysorbaat 80.

Interacties

Fosaprepitant wordt omgezet in aprepitant.

Aprepitant is substraat voor CYP3A4; het remt en induceert CYP3A4, en induceert CYP2C9 en UGT. Tijdens behandeling met aprepitant wordt CYP3A4 geremd. Na afloop van de behandeling geeft aprepitant een lichte inductie van CYP3A4.

Relevant:
Afname aprepitant: de concentratie daalt door krachtige CYP3A4-inductoren .

Aprepitant verlaagt de concentratie van: anticonceptiva (combinatiepil, pleister, vaginale ring) en VKA's.

Niet relevant:
Toename aprepitant: de concentratie stijgt door krachtige CYP3A4-remmers .

Aprepitant verhoogt de concentratie van: alprazolam, bosutinib, dexamethason, methylprednisolon, midazolam en pimozide. De combinatie met pimozide is volgens de fabrikant gecontraïndiceerd bij toepassing van aprepitant bij emetogene chemotherapie.

De Cmax en AUC van de actieve SN-38-metaboliet van irinotecan kunnen iets toenemen.

De vorming van de actieve metaboliet van cyclofosfamide kan toenemen.

De blootstelling aan de actieve metaboliet van thiotepa kan afnemen.

Niet beoordeeld:

Aprepitant en diltiazem remmen elkaars metabolisme; bij combinatie kan de concentratie van zowel aprepitant als van diltiazem stijgen.

Aprepitant remt het metabolisme van ergotamine; bij combinatie is volgens de fabrikant voorzichtigheid geboden.

Referenties

 1. Merck, Sharpe & Dohme BV, SmPC Ivemend (Eu/1/07/437/003) 30-07-2018, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 2. Informatorium Medicamentorum, (Interacties, verminderde nierfunctie), Geraadpleegd 12-11-2020
 3. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas ( Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen)., Geraadpleegd 11 sept 2018

Wijzigingen

 • 11 september 2018 13:44: Nieuw toegevoegd

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering