Fosaprepitant

Stofnaam
Fosaprepitant
Merknaam
Ivemend
ATC code
A04AD12
Algemeen
Doseringen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Wijzigingen

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Preventie misselijkheid en braken na matig en hoog emetogene chemotherapie:
> 6 mnd en > 6 kg:
Dag 1:
3 mg/kg IV, max 115 mg icm 5-HT3 antagonist en evt een corticosteroide.
Dag 2 en 3: 2 mg/kg IV, max 80 mg icm 5-HT3 antagonist en evt een corticosteroide.

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Poeder voor infusieopl. (als dimeglumine) 150 mg

Eigenschappen

Fosaprepitant is een prodrug van aprepitant. Het farmacologische effect van fosaprepitant wordt toegeschreven aan aprepitant.

Aprepitant is een selectieve NK1-(= humane substance-P neurokinine 1-) receptorantagonist. Het versterkt de anti-emetische werking van 5HT₃-antagonisten en corticosteroïden. Bij combinatie met een serotonineantagonist en een corticosteroïd neemt het aantal patiënten dat niet misselijk is en niet braakt toe, en duurt het langer voordat een eerste episode van braken optreedt.

Kinetische gegevens

Er is hier op dit moment nog geen informatie over beschikbaar.

Doseringen

Indicatie: Profylaxe misselijkheid en braken bij chemotherapie bij eendaags of meerdaags kuurschema
 • Intraveneus
  • 6 maanden tot 18 jaar en ≥ 6 kg
   [1]
   • Startdosering: Dag 1: 3 mg/kg/dosis, éénmalig, max: 115 mg/dag.
   • Onderhoudsdosering: Dag 2 en 3: 2 mg/kg/dag in 1 dosis , max: 80 mg/dag.
    • inlopen in 30 minuten voor kinderen > 12 jaar en in 60 minuten voor kinderen < 12 jaar.
Indicatie: Profylaxe misselijke en braken bij chemotherapie bij eendaags kuurschema
 • Intraveneus
  • 6 maanden tot 2 jaar en ≥ 6 kg
   [1]
   • 5 mg/kg/dosis, éénmalig, max: 150 mg/dosis.
    • icm 5-HT3 antagonist en evt een corticosteroide.
    • Inlopen in 60 minuten.
  • 2 jaar tot 12 jaar
   [1]
   • 4 mg/kg/dosis, éénmalig, max: 150 mg/dosis.
    • icm 5-HT3 antagonist en evt een corticosteroide.
    • Inlopen in 60 minuten.
  • ≥ 12 jaar
   [1]
   • 150 mg/dosis, éénmalig.
    • icm 5-HT3 antagonist en evt een corticosteroide.
    • Inlopen in 30 minuten.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

ANTI-EMETICA

SEROTONINE-ANTAGONISTEN

Granisetron

Kytril
A04AA02

Ondansetron

Zofran
A04AA01

Palonosetron

Aloxi
A04AA05
OVERIGE ANTI-EMETICA

Aprepitant

Emend
A04AD12

Bijwerkingen algemeen

De bijwerkingen komen grotendeels overeen met die van aprepitant.

Vaak (1-10 %): hik, vermoeidheid, verhoogde ALAT, obstipatie, dyspepsie, hoofdpijn, verminderde eetlust.

Soms (0,1-1%): febriele neutropenie, anemie. Angst. Duizeligheid, slaperigheid. Palpitaties. Opvliegers/overmatig blozen. Gastro-oesofageale reflux, oprispingen, buikpijn, misselijkheid, braken, droge mond, winderigheid. Acne, huiduitslag. Dysurie. Malaise, asthenie. Verhoogde ASAT, verhoogde alkalische fosfatase.

Zelden (0,01-0,1%): bradycardie, pijn op de borst. (Perforerend) ulcus duodenum, stomatitis, neutropene colitis, candidiase, stafylokokkeninfectie. Polydipsie, dysgeusie. Desoriëntatie, euforie. Cognitieve stoornis, lethargie, dysgeusie, verstoorde loop. Conjunctivitis. Tinnitus. Pijn in mond of keel, niezen, hoest, post-nasal drip, keelirritatie. Fotosensibilisatie, hyperhidrose, vette huid, seborroe, huidlaesie, jeukende huiduitslag, Stevens-Johnsonsyndroom, toxische epidermale necrolyse. Oedeem. Microscopische hematurie. Spierspasmen, spierzwakte. Polyurie, pollakisurie, glucosurie, hematurie, hyponatriëmie, neutropenie. Gewichtsverlies.

Verder zijn gemeld: urticaria, jeuk.

Bij fosaprepitant en niet bij aprepitant zijn gemeld: voorbijgaande roodheid van het gezicht en hals, erytheem, dyspneu, tromboflebitis, irritatie of verharding op infusieplaats, verhoogde bloeddruk.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

Wees voorzichtig bij matige tot ernstige leverfunctiestoornis, omdat er slechts beperkt gegevens zijn. Bij optreden van overgevoeligheidsreacties de infusie staken en niet herstarten.  Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor polysorbaat 80.

Interacties

Fosaprepitant wordt omgezet in aprepitant.

Aprepitant wordt gemetaboliseerd door CYP3A4 en remt en induceert CYP3A4. Tijdens behandeling met aprepitant wordt CYP3A4 geremd. Na afloop van de behandeling geeft aprepitant een lichte inductie van CYP3A4. Tevens induceert het CYP2C9 en UGT.

Relevant:
Afname aprepitant: de plasmaconcentratie daalt door rifampicine.

Aprepitant induceert het metabolisme van: anticonceptiva (combinatiepil, pleister, vaginale ring) en cumarinederivaten.

Niet relevant: het metabolisme wordt geremd door krachtige CYP3A4-remmers.

Aprepitant remt het metabolisme van: alprazolam, bosutinib, midazolam en pimozide. De combinatie met pimozide is volgens de fabrikant gecontraïndiceerd bij toepassing van aprepitant bij emetogene chemotherapie.

Aprepitant remt het metabolisme van dexamethason en methylprednisolon.

De Cmax en AUC van de actieve SN-38-metaboliet van irinotecan kunnen iets toenemen.

De vorming van de actieve metaboliet van cyclofosfamide kan toenemen.

De blootstelling aan de actieve metaboliet van thiotepa kan iets afnemen.

Niet beoordeeld: de plasmaconcentratie kan dalen door CYP3A4-inductoren, zoals carbamazepine, fenobarbital, fenytoïne en hypericum; de fabrikant ontraadt combinatie met deze stoffen. Bij combinatie met fenytoïne kan bovendien de plasmaconcentratie van fenytoïne dalen.

Aprepitant en diltiazem remmen elkaars metabolisme; bij combinatie kan de plasmaconcentratie van zowel aprepitant als van diltiazem stijgen.

Aprepitant remt het metabolisme van ergotamine; bij combinatie is volgens de fabrikant voorzichtigheid geboden.

Referenties

 1. Merck, Sharpe & Dohme BV, SmPC Ivemend (Eu/1/07/437/003) 30-07-2018, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 2. Informatorium Medicamentorum, (Interacties, verminderde nierfunctie), Geraadpleegd 11 sept 2018
 3. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas ( Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen)., Geraadpleegd 11 sept 2018

Wijzigingen

 • 11 september 2018 13:44: Nieuw toegevoegd