Natriumdocusaat/sorbitol (klysma)

Stofnaam
Natriumdocusaat/sorbitol (klysma)
Merknaam
Klyx
ATC code
A06AG10

Natriumdocusaat/sorbitol (klysma)

Apotheek icon
Voor ouders op Apotheek.nl
Algemeen
Doseringen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Wijzigingen

Label dosisadvies Kinderformularium

Off-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Niet geregistreerd voor kinderen.

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Per ml klysma:
Docusaatnatrium 1 mg Sorbitol 250 mg;
Docusaatnatrium 9 mg Sorbitol 893 mg (doorgeleverde bereiding)

Eigenschappen

Combinatie van een oppervlaktespanningverlagende stof met 25% sorbitoloplossing die osmotisch water aantrekt; het volume en het watergehalte van scybala nemen toe, waardoor de peristaltiek wordt opgewekt.
 

Kinetische gegevens

Geen informatie

Doseringen

Indicatie: Obstipatie
 • Rectaal
  • < 6 jaar
   [1] [2] [4]
   • 60 ml/dosis, éénmalig.
   • Indien er na 30 minuten geen darmlediging heeft plaatsgevonden, dient voor de tweede maal 1 dosis toegediend te worden.

  • 6 jaar tot 18 jaar
   [1] [2] [4]
   • 120 ml/dosis, éénmalig.
   • Indien er na 30 minuten geen darmlediging heeft plaatsgevonden, dient voor de tweede maal 1 dosis toegediend te worden.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

LAXANTIA

EMOLLIENTIA
A06AA01
CONTACTLAXANTIA

Bisacodyl

Dulcolax
A06AB02

Natriumpicosulfaat

Dulcodruppels, Dulcopearls, Picoprep
A06AB08

Senna

Sennocol, Prunasine, Prunacolon
A06AB06
A06AB06
VOLUMEVERGROTENDE MIDDELEN

Plantago ovata (psylliumzaad)

Metamucil, Volcolon suikervrij.
A06AC01
OSMOTISCH WERKENDE LAXANTIA

Lactitol

Importal
A06AD12

Lactulose

Duphalac Stroop, Legendal
A06AD11

Macrogol 3350/electrolyten

Movicolon "Junior", Transipeg, Klean-prep
A06AD65

Macrogol 4000

Forlax 'Junior', Forlax
A06AD15
KLYSMA'S
A06AG01
A06AG

Natriumdocusaat

Norgalax
A06AG10
A06AG01
A06AG11
EMOLLIENTIA
A06AA01
CONTACTLAXANTIA

Bisacodyl

Dulcolax
A06AB02

Natriumpicosulfaat

Dulcodruppels, Dulcopearls, Picoprep
A06AB08

Senna

Sennocol, Prunasine, Prunacolon
A06AB06
A06AB06
VOLUMEVERGROTENDE MIDDELEN

Plantago ovata (psylliumzaad)

Metamucil, Volcolon suikervrij.
A06AC01
OSMOTISCH WERKENDE LAXANTIA

Lactitol

Importal
A06AD12

Lactulose

Duphalac Stroop, Legendal
A06AD11

Macrogol 3350/electrolyten

Movicolon "Junior", Transipeg, Klean-prep
A06AD65

Macrogol 4000

Forlax 'Junior', Forlax
A06AD15
KLYSMA'S
A06AG01
A06AG

Natriumdocusaat

Norgalax
A06AG10
A06AG01
A06AG11

Bijwerkingen bij kinderen

Na toedienen kan buikpijn onstaan, dit verdwijnt binnen 30 minuten.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contraindicaties bij volwassenen

Plotseling optredende buikpijn (appendicitis, ileus). Proctitis. Anale fissuren.

Interacties

Natriumdocusaat:
Niet beoordeeld:
kan de absorptie van andere geneesmiddelen (zoals paraffine) versterken.
De fabrikant ontraadt combinatie met hepatotoxische middelen vanwege een verhoogd risico op leverbeschadiging.

Referenties

 1. CBO, Richtlijn Obstipatie bij kinderen van 0-18 jaar, www.cbo.nl, 2010
 2. Bekkali NL et al, Rectal fecal impaction treatment in childhood constipation: enemas versus high doses oral PEG, Pediatrics, 2009, Dec;124(6), e1108-15
 3. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen). , Geraadpleegd 07 nov 2014
 4. Diemel JM et al, NHG-Standaard Obstipatie, Huisarts Wet , 2010, 53(9), 484-98
 5. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 07 nov 2014

Wijzigingen