Dantroleen parenteraal

Stofnaam
Dantroleen parenteraal
Merknaam
Dantrium
ATC code
M03CA01
Algemeen
Doseringen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Wijzigingen

Label dosisadvies Kinderformularium

Off-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Niet geregistreerd voor kinderen.

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Poeder voor inj.vlst. (Na-zout-3.5-water) 20 mg

Eigenschappen

Perifeer werkend spierverslappend middel met directe werking op de skeletspier. Grijpt waarschijnlijk in op de afgifte van calcium uit het sarcoplasmatisch reticulum en kan als zodanig bij maligne hyperthermie toename van calcium in het myoplasma en acute katabole processen in de spiercel voorkomen. De contractiliteit van het hart kan afnemen. Totale verlamming kan niet optreden, omdat dantroleen zich hoofdzakelijk beperkt tot het verminderen van de abnormale spanningstoestand van de spier.

Kinetische gegevens

Kinderen 2-7 jaar:
T1/2= 10,0 ± 2,6 uur
Klaring= 0,64±0,175 ml/min/kg

Neonaten:
T1/2= ~20 uur

Doseringen

Indicatie: Maligne hypertermie
 • Intraveneus
  • 0 jaar tot 18 jaar
   [2] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]
   • 2,5 mg/kg/dosis bolus Herhalen tot symptomen over zijn.
   • Meestal een cumulatieve dosis tot 10 mg/kg/dag, doch hogere cumulatieve doses zijn beschreven
    Er zijn geen studies verricht naar gebruik bij kinderen jonger dan 2 jaar

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

DIRECT WERKENDE SPIERRELAXANTIA

DANTROLEEN EN DERIVATEN

Dantroleen oraal

Dantrium
M03CA01
DANTROLEEN EN DERIVATEN

Dantroleen oraal

Dantrium
M03CA01

Bijwerkingen bij kinderen

Duizeligheid, slaperigheid en misselijkheid. (9)
Zelden: pulmonair oedeem. Zeer zelden: urticaria, erytheem.
 

Bijwerkingen bij volwassenen

Zelden (0,01–0,1%): pulmonaal oedeem. Zeer zelden (< 0,01%): urticaria, erytheem. Verder is gemeld: een effect op het centrale zenuwstelsel met sufheid, duizeligheid en algemene zwakte.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contraindicaties bij volwassenen

Myastheen syndroom, leverfunctiestoornis, hepatitis en cirrose. Voorzichtigheid is geboden bij risicofactoren voor leveraandoeningen.
Voor intraveneuze toepassing bij maligne hyperthermie zijn geen contra-indicaties bekend.
 

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Cave extravasatie van de infusievloeistof, oplossing is sterk alkalisch. Leverfuncties controleren.

Waarschuwingen en voorzorgen bij volwassenen

Bij de behandeling van maligne hyperthermie blijven de tot nu bekende ondersteunende maatregelen ook noodzakelijk en dienen per patiënt te worden overwogen. Alle anesthetica dienen gestopt, het toegenomen zuurstofverbruik dient beoordeeld, de respiratoire en metabole acidose dient behandeld en de urineproductie en elektrolytenbalans gecontroleerd te worden. Soms zal afkoelen van de patiënt noodzakelijk zijn. Daar de oplossing alkalisch is, morsen op de huid voorkomen. Indien dit wel gebeurt, de huid reinigen met veel water. Dantroleen kan vecuronium-geïnduceerd neuromusculair blok potentiëren.

Interacties

Niet beoordeeld: de sedatieve werking van alcohol en andere centraal-depressieve stoffen kan worden versterkt.

Voorzichtigheid is geboden bij het gelijktijdig toedienen van hepatotoxische stoffen

Referenties

 1. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 17 okt 2014
 2. Lerman J, et al, Pharmacokinetics of intravenous dantrolene in children, Anesthesiology, 1989, Apr;70(4), 625-9
 3. ZorgInstituut Nederand, Farmacotherapeutisch Kompas ( Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen)., Geraadpleegd 17 okt 2014
 4. Shime J, et al, Dantrolene in pregnancy: lack of adverse effects on the fetus and newborn infant., Am J Obstet Gynecol, 1988, Oct;159(4), 831-4
 5. Flewellen EH, et al, Prophylactic and therapeutic doses of dantrolene for malignant hyperthermia, Anesthesiology, 1984, Oct;61(4), 477
 6. Playfor SD, Malignant hyperthermia, Lancet., 1998, Nov 28;352(9142), 1785-6
 7. Blank JW, et al , Successful treatment of an episode of malignant hyperthermia using a large dose of dantrolene, J Clin Anesth, 1993, Jan-Feb;5(1), 69-72
 8. (MHAUS) MHAotUS, Malignant Hyperthermia Association of the United States: Emergency Therapy for Malignant Hyperthermia, Sherburne2008, [cited 2011 05/30/2011], Available from: http://medical.mhaus.org/PubData/PDFs/treatmentposter.pdf.
 9. Ali SZ, et al, Malignant hyperthermia, Best Pract Res Clin Anaesthesiol, 2003, Dec;17(4), 519-33
 10. Glahn KP, et al, Recognizing and managing a malignant hyperthermia crisis: guidelines from the European Malignant Hyperthermia Group, Br J Anaesth, 2010, Oct;105(4), 417-20
 11. Harrison GG, Malignant hyperthermia. Dantrolene--dynamics and kinetics, Br J Anaesth, 1988, Feb;60(3), 279-86

Wijzigingen