Natriumchloride

Stofnaam
Natriumchloride
Merknaam
ATC code
A12CA01
Eigenschappen - PK data - Registratiestatus
Doseringen

Toedieningsvormen en hulpstoffen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Versiebeheer

Label dosisadvies Kinderformularium

Niet geregistreerd als geneesmiddel (grondstof of voedingssupplement)

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Niet geregistreerd als geneesmiddel (grondstof of voedingssupplement)

Er is hier op dit moment nog geen informatie over beschikbaar.

Eigenschappen

Fysiologisch zout 0,9% is per liter 9 gram NaCl (= 153 mmol Na en Cl)
Hypotoon zout= 0,65% = 0,65 gram NaCl = ongeveer 10 mmol Na per 100 ml
NaCl 2,9% = 2,9 gram Nacl = 50 mmol Na per 100 ml
2,9% = 29 mg/ml
1 gram Nacl = 17 mmol natrium = 390 mg natrium.

Farmacokinetiek

Geen informatie

Doseringen

Onderhoudsbehoefte natrium in TPV
 • Intraveneus
  • 1 maand tot 18 jaar
   [1]
   • 1 - 2 mmol/kg/dag, continu infuus.
   • = 2-4 ml 2,9 % NaCl/kg/dag.
    Doseren op geleide van plasmaconcentratie.

    Er is geen onderzoek verricht naar de toepassing van natriumchloride in TPV bij kinderen.

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Er is hier op dit moment nog geen informatie over beschikbaar.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

OVERIGE MINERAALSUPPLEMENTEN

ZINK
A12CB01
MAGNESIUM
A12CC05
A12CC01
A12CC04
A12CC02
SELEEN

Natriumseleniet

Selenase
A12CE02
OVERIGE MINERAALPRODUCTEN
A12CX

Bijwerkingen algemeen

Overmatige toediening van natriumchloride kan leiden tot hypernatriëmie en hyperchloremie (zie Tx.).

Bij te snelle stijging van de serumnatriumconcentratie kan pontine demyelinisatie en irreversibele hersenbeschadiging optreden. Als gevolg van het verschil in osmolaliteit tussen het intracellulaire (cerebrale) en extracellulaire (serum) compartiment kan een verschuiving van water van intracellulair naar extracellulair plaatsvinden, waardoor hersencellen te sterk kunnen krimpen (osmotisch demyelinisatiesyndroom; ODS).

 

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen

Hypernatriëmie en hyperchloremie.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

Voorzichtigheid is geboden bij hypokaliëmie, hypertensie, hartfalen, perifeer oedeem of longoedeem, levercirrose, verminderde nierfunctie, pre-eclampsie en hyperaldosteronisme.

Interacties

Niet beoordeeld: het risico op hypernatriëmie neemt toe bij combinatie met geneesmiddelen die natriumretentie als bijwerking hebben, zoals NSAID's, androgenen, oestrogenen, corticosteroïden, zoethout en antihypertensiva met een vaatverwijdende of adrenerge neuronblokkerende werking.

Ruim gebruik van natrium kan de uitscheiding van lithium vergroten.

Referenties

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007
 2. Informatorium Medicamentorum., (Eigenschappen, Interacties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en voorzorgen, Contra-Indicaties), Geraadpleegd 07 nov 2014

Wijzigingen

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering