Magnesiumchloride

Stofnaam
Magnesiumchloride
Merknaam
ATC code
A12CC01
Eigenschappen - PK data - Registratiestatus
Doseringen

Toedieningsvormen en hulpstoffen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Versiebeheer

Label dosisadvies Kinderformularium

Niet geregistreerd als geneesmiddel (grondstof of voedingssupplement)

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Er is hier op dit moment nog geen informatie over beschikbaar.

Er is hier op dit moment nog geen informatie over beschikbaar.

Eigenschappen

Sterk hypertoon: minimaal 1 op 5 verdunnen met glucose 5%.

Farmacokinetiek

Geen informatie

Doseringen

Hypomagnesiƫmie bij convulsies
 • Intraveneus
  • a terme neonaat
   [1]
   • Magnesiumchloride 10% (0,5 mmol/ml): 0,08 mmol/kg/dosis in 30 min.
   • Onder ECG bewaking. Doseren op geleide plasmaconcentratie.

    Er is geen onderzoek verricht naar de toepassing van magnesiumchloride bij neonaten met hypomagnesiaemie bij convulsies.

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Er is hier op dit moment nog geen informatie over beschikbaar.

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

OVERIGE MINERAALSUPPLEMENTEN

NATRIUM
A12CA01
ZINK
A12CB01
MAGNESIUM
A12CC05
A12CC04
A12CC03
A12CC02
SELEEN

Natriumseleniet

Selenase
A12CE02
OVERIGE MINERAALPRODUCTEN
A12CX

Bijwerkingen algemeen

Na parenterale toediening kunnen verschijnselen van hypermagnesiëmie optreden, vooral bij gebruik van hoge doseringen of te snelle intraveneuze toediening

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen

Bij parenterale toediening: hartblock.

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Cave ritmestoornissen en hypotensie.

Interacties

Niet beoordeeld: bij combinatie van magnesiumsulfaat en nifedipine zijn in enkele gevallen versterkte hypotensieve effecten en neuromusculaire blokkade waargenomen.

Relevant: Oraal toegediende magnesiumzouten verminderen de absorptie van de volgende middelen (met aanbevolen gebruiksadvies):

 • bisfosfonaten: ten minste 2 uur vóór het magnesiumzout;
 • chinolonen: ten minste 2 uur vóór of 4 uur na het magnesiumzout;
 • eltrombopag: ten minste 2 uur vóór of 4 uur na het magnesiumzout;
 • integraseremmers (uitgezonderd raltegravir tablet 600 mg, zie aldaar): ten minste 2 uur vóór of 2 uur na het magnesiumzout;
 • ijzerzouten (gewoon preparaat): ten minste 2 uur vóór of 4 uur na het magnesiumzout;
 • penicillamine, triëntine: ten minste 2 uur vóór of 4 uur na het magnesiumzout;
 • tetracyclines: ten minste 2 uur vóór of 4 uur na het magnesiumzout;
 • thyreomimetica: ten minste 2 uur vóór of 4 uur na het magnesiumzout.

Niet beoordeeld:
Bij parenterale toediening kan het effect van suxamethonium en mogelijk dat van andere perifeer werkende spierrelaxantia worden versterkt.

Referenties

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007
 2. Informatorium Medicamentorum, (Bijwerkingen, Contra-indicaties, Interacties), Geraadpleegd 2-9-2021

Wijzigingen

 • 16 augustus 2021 14:55: Adviezen ten aanzien van bestanddelen in TPV niet langer opgenomen in Kinderformularium
 • 16 augustus 2021 14:55: Adviezen ten aanzien van bestanddelen in TPV niet langer opgenomen in Kinderformularium

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering