Sennosiden A + B (Ca-zouten)

Stofnaam
Sennosiden A + B (Ca-zouten)
Merknaam
X-praep
ATC code
A06AB06

Sennosiden A + B (Ca-zouten)

Apotheek icon
Voor ouders op Apotheek.nl
Algemeen
Doseringen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Wijzigingen

Label dosisadvies Kinderformularium

Obstipatie: On-label
 

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Obstipatie:
Kinderen>6 jaar: 10 mg /dag, in hardnekkige gevallen deze dosering de volgende dag  verdubbelen.
 

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Stroop 2 mg/ml (de stroop bevat alcohol)

Eigenschappen

Contactlaxans. Complex van glycosiden in senna(blaadjes); bacteriën in de dikke darm zetten dit complex om in het actieve reïne-anthron. Dit stimuleert de motiliteit van de dikke darm, onderdrukt de absorptie en stimuleert de afgifte van water en elektrolyten in de dikke darm.
 

Kinetische gegevens

Er zijn geen farmacokinetische gegevens bij kinderen bekend.

Doseringen

Indicatie: Obstipatie
 • Oraal
  • 6 jaar tot 18 jaar
   [4]
   • 10 - 20 mg/dag in 1 - 2 doses.
   • Er is slechts beperkt onderzoek verricht naar de toepassing van sennosiden bij kinderen.

     

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

LAXANTIA

EMOLLIENTIA
A06AA01
CONTACTLAXANTIA

Bisacodyl

Dulcolax
A06AB02

Natriumpicosulfaat

Dulcodruppels, Dulcopearls, Picoprep
A06AB08

Senna

Sennocol, Prunasine, Prunacolon
A06AB06
VOLUMEVERGROTENDE MIDDELEN

Plantago ovata (psylliumzaad)

Metamucil, Volcolon suikervrij.
A06AC01
OSMOTISCH WERKENDE LAXANTIA

Lactitol

Importal
A06AD12

Lactulose

Duphalac Stroop, Legendal
A06AD11

Macrogol 3350/electrolyten

Movicolon "Junior", Transipeg, Klean-prep
A06AD65

Macrogol 4000

Forlax 'Junior', Forlax
A06AD15
KLYSMA'S
A06AG01
A06AG

Natriumdocusaat

Norgalax
A06AG10
A06AG10
A06AG01
A06AG11
EMOLLIENTIA
A06AA01
CONTACTLAXANTIA

Bisacodyl

Dulcolax
A06AB02

Natriumpicosulfaat

Dulcodruppels, Dulcopearls, Picoprep
A06AB08

Senna

Sennocol, Prunasine, Prunacolon
A06AB06
VOLUMEVERGROTENDE MIDDELEN

Plantago ovata (psylliumzaad)

Metamucil, Volcolon suikervrij.
A06AC01
OSMOTISCH WERKENDE LAXANTIA

Lactitol

Importal
A06AD12

Lactulose

Duphalac Stroop, Legendal
A06AD11

Macrogol 3350/electrolyten

Movicolon "Junior", Transipeg, Klean-prep
A06AD65

Macrogol 4000

Forlax 'Junior', Forlax
A06AD15
KLYSMA'S
A06AG01
A06AG

Natriumdocusaat

Norgalax
A06AG10
A06AG10
A06AG01
A06AG11

Bijwerkingen bij kinderen

Buikpijn, buikkrampen. Indien kleine kinderen zodanige hoeveelheden binnen krijgen dat diarree optreedt, kunnen in het perianale gebied ernstige uitslag en blaren ontstaan. Het risico tot het ontstaan van deze bijwerking is groter bij kinderen die nog niet zindelijk zijn..

Bijwerkingen bij volwassenen

Overgevoeligheidsreacties (jeuk, urticaria, lokale of gegeneraliseerde exanthema). Abdominale pijn, spasmen, vloeibare ontlasting. Verkleuring van de urine. Bij chronisch gebruik: overmatig verlies van water en elektrolyten, albuminurie, hematurie, spierzwakte, gewichtsverlies, beschadiging van de plexus myentericus, pigmentatie van het darmslijmvlies

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contraindicaties bij volwassenen

Acute buikoperatie. Darmobstructies. Stenose. Atonie. Blindedarmontsteking (appendicitis). Inflammatoire darmziekten. Onverklaarde buikpijn. Ernstige dehydratie met elektrolytverstoringen.

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Langdurig gebruik wordt afgeraden i.v.m. blijvende schade aan colonmucosa, zoals melanosis coli. Een ander risico is het optreden van irreversibele beschadiging van de plexus myentericus van de darm, die de motiliteit negatief kan beïnvloeden. Dit risico ontstaat vooral bij langdurig gebruik, zodoende wordt aangeraden om het gebruik te beperken tot maximaal 5 dagen.
Er zijn weinig studies verricht naar de effectiviteit en bijwerkingen van de ‘overige laxantia’, waaronder ook senna. Daar ze in de praktijk weinig gebruikt worden en door het ontbreken van evidence worden deze middelen niet als eerste keus aanbevolen.

X-Praep stroop bevat 5,24% alcohol.
 

Waarschuwingen en voorzorgen bij volwassenen

Gebruik staken bij rectale bloedingen of het uitblijven van darmmotiliteit. Voorzichtigheid is geboden bij fecale impactie, buikpijn, misselijkheid, braken, hartfalen of nierinsufficiëntie.. Tevens is voorzichtigheid geboden bij patiënten met diabetes mellitus vanwege een verandering van het dieet op de dagen vóór en van het röntgenologisch onderzoek, alsmede vanwege het suikergehalte in de stroop. Een verkleuring van de moedermelk, urine of feces kan optreden afhankelijk van de zuurgraad (lage zuurgraad: geel tot bruin; hoge zuurgraad: rood tot violet). Eventuele urineverkleuring kan interfereren met laboratoriumtesten.

Interacties

Niet beoordeeld: er zijn aanwijzingen dat het laxerende effect van sennosiden kan afnemen door NSAID’s.
Bij langdurig gebruik kan door kaliumverlies de toxiciteit van digoxine toenemen.
 

Referenties

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007
 2. ZorgInstituut Nederand, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 17 nov 2014
 3. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 17 nov 2014
 4. Centraal BegeleidingsOrgaan (CBO), Richtlijn Obstipatie bij kinderen van 0-18 jaar, 2009, Geraadpleegd 15 april 2013, http://www.cbo.nl/Downloads/957/rl_obstipat_10.pdf
 5. Meda Pharma BV, SPC X-Praep RVG 07207, www.cbg-meb.nl, Geraadpleegd 15 april 2013, http://db.cbg-meb.nl/IB-teksten/h07207.pdf
 6. Spiller HA, et al. , Skin breakdown and blisters from senna-containing laxatives in young children, Ann Pharmacother, 2003, May;37(5), 636-9

Wijzigingen