Hydroxocobalamine

Stofnaam
Hydroxocobalamine
Merknaam
Hydrocobamine, Cyanokit
ATC code
B03BA03

Voor ouders op Apotheek.nl
Eigenschappen - PK data - Registratiestatus
Doseringen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Wijzigingen

Label dosisadvies Kinderformularium

Cyanide intoxicatie: on-label
Andere indicaties: Off-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Cyanide intoxicatie:
0-18 jaar: 70 mg/kg/dosis,max 5 g/dosis. Zo nodig éénmaal herhalen. 

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Inj.vlst. (hydrochloride) 500 microg/ml

Hydroxocobalamine van firma Centrafarm bevat 10,5 mg/ml benzylalcohol. Het preparaat van Nycomed bevat geen benzylalcohol.

Eigenschappen

Hydroxocobalamine is een in de natuur voorkomend vitamine B12. Vitamine B12 wordt in de darmen uit het voedsel opgenomen. Het heeft een belangrijke functie bij de nucleïnezuurstofwisseling en daardoor bij de celdeling; in het bijzonder de celdeling in het hematopoëtisch systeem. De werking is merkbaar na enkele weken.

In de hoge dosering van dit preparaat fungeert hydroxocobalamine als antidotum bij een cyanidevergiftiging. Cyanidevergiftiging kan het gevolg zijn van rook van brand, waterstofcyanide, cyanogenen inclusief bepaalde planten, alifatische nitrilen of langdurige blootstelling aan natriumnitroprusside. Hydroxocobalamine gaat een stabiele binding aan met cyanide-ionen waardoor het niet-toxische cyanocobalamine gevormd wordt.

Kinetische gegevens

Geen informatie

Algemene opmerkingen

Een organisch zuursyndroom is een stoornis in de normale afbraak van aminozuren, waarbij er een accumulatie van organische zuren ontstaat. Bij ontregeling is er sprake van een ernstige metabole acidose. Stoppen van eiwittoevoer en het infunderen van glucose en eventueel intralipid zijn eerste maatregelen. Correctie van de metabole acidose kan verkregen worden door natriumbicarbonaat: 1/3 x BE x lichaamsgewicht = aantal ml NaHCO3 4,2% Cave hypernatriëmie. Biotine kan gegeven worden bij acute ontregeling van al dan niet bekende organische zuursyndroom.

Doseringen

Ga snel naar:

Megaloblastaire anemie
 • Intramusculair
  • 1 maand tot 18 jaar
   [4]
   • 1 mg/dosis 1 x per week.
   • Behandelduur: Gedurende 5 weken, dan onderhoud 1 mg per 2 maanden
   • Alleen bij aangetoonde deficiëntie.

 • Subcutaan
  • 1 maand tot 18 jaar
   [4]
   • 1 mg/dosis 1 x per week.
   • Behandelduur: Gedurende 5 weken, dan onderhoud 1 mg per 2 maanden.
   • Diep subcutaan inspuiten.
    Alleen bij aangetoonde deficiëntie.

Cystathione beta synthese deficientie
 • Oraal
  • 2 jaar tot 18 jaar
   [3]
   • 1 mg/dag in 1 dosis
   • Optimale doseerfrequentie is niet bepaald.
    Behandeling door of na overleg met een kinderarts-specialist (metabole ziekten) die ervaring heeft met gebruik van hydroxocobalamine voor deze indicatie.

 • Intramusculair
  • 2 jaar tot 18 jaar
   [3]
   • 1 mg/dosis 1 x per maand.
   • Optimale doseerfrequentie is niet bepaald.
    Behandeling door of na overleg met een kinderarts-specialist (metabole ziekten) die ervaring heeft met gebruik van hydroxocobalamine voor deze indicatie.

Functionele defecten van methionine synthase en functionele defecten van methylmalonyl mutase plus methionine sytnhase
 • Intramusculair
  • 0 maanden tot 7 maanden
   [3]
   • 1 mg/dag in 1 dosis
   • Behandeling door of na overleg met een kinderarts-specialist (metabole ziekten) die ervaring heeft met gebruik van hydroxocobalamine voor deze indicatie.

  • 7 maanden tot 18 jaar
   [3]
   • 1 mg/dosis 2 x per week.
   • Behandeling door of na overleg met een kinderarts-specialist (metabole ziekten) die ervaring heeft met gebruik van hydroxocobalamine voor deze indicatie.

 • Oraal
  • 7 maanden tot 18 jaar
   [3]
   • 1 mg/dag in 1 dosis
   • Niet voor CblF
    Behandeling door of na overleg met een kinderarts-specialist (metabole ziekten) die ervaring heeft met gebruik van hydroxocobalamine voor deze indicatie.

Cyanide intoxicatie
 • Intraveneus
  • 0 jaar tot 18 jaar
   [5]
   • 70 mg/kg/dag in 1 dosis, max: 5 g/dosis. Zo nodig 1 x herhalen.
   • 1e dosis in 15 minuten inlopen. 2e dosis indien nodig in 15 tot 120 minuten inlopen. 

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

VITAMINE B12 EN FOLIUMZUUR

FOLIUMZUUR EN DERIVATEN
B03BB01

Bijwerkingen algemeen

Bij alle patiënten: rode verkleuring van de urine gedurende 3–35 dagen. Bij de meeste patiënten: reversibele rode verkleuring van huid en slijmvliezen, gedurende maximaal 15 dagen.

Verder zijn gemeld: allergische reacties zoals angio-oedeem, huiduitslag, urticaria en jeuk; pustuleuze uitslag op gezicht en hals die enkele weken kan aanhouden. Kortdurende stijging van de bloeddruk, opvliegers. Ventriculaire extrasystolen. Pleura-effusie, dyspneu, droge keel, dysfagie. Rusteloosheid, geheugenstoornis, duizeligheid, hoofdpijn. Buikpijn, dyspepsie, diarree, braken, misselijkheid. Zwelling, irritatie en roodheid van het oog. Perifeer oedeem. Reactie op de infusieplaats. Daling in percentage lymfocyten.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contraindicaties bij kinderen

Te vroeg geboren kinderen of pasgeborenen (voor het benzylalcoholbevattende preparaat).

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Natriumbenzoaat ter bestrijding van de secundaire hyperammoniëmie is gecontraindiceerd bij organisch zuursyndroom. Patienten met organisch zuursyndroom neigen naar hypokaliëmie. Kaliumcorrectie mag alleen dan plaatsvinden indien er diurese is.

Toedieningsvormen met benzylalcohol als conserveermiddel niet gebruiken bij te vroeg geboren kinderen en pasgeborenen vanwege het grotere risico van toxische en anafylactoïde reacties, voorzichtigheid is geboden bij kinderen jonger dan drie jaar.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

Toedieningsvormen met benzylalcohol als conserveermiddel niet gebruiken bij te vroeg geboren kinderen en pasgeborenen vanwege het grotere risico van toxische en anafylactoïde reacties, voorzichtigheid is geboden bij kinderen jonger dan drie jaar. Vitamine B12-preparaten mogen niet worden gebruikt bij anemieën, waarvan aard en oorzaak niet volledig zijn vastgesteld.

Er is geen algemeen verkrijgbare, snelle bloedtest voor cyanide, beslissingen over de behandeling nemen op basis van klinische voorgeschiedenis en symptomen.

De urine kan nog tot circa een maand rood kleuren.

Hemodialyseapparaten kunnen vanwege de rode kleur afsluiten door ten onrechte gedetecteerde 'bloedlekkage'.

Kan plasma rood kleuren, waardoor laboratoriumparameters kunnen afwijken.

Interacties

Niet beoordeeld: metformine vermindert de absorptie van vitamine B12. Na ruim 4 jaar metforminegbruik daalde de serumconcentratie met gemiddeld 19% en het risico op vitamine-B12-deficiëntie steeg met ong. 7.2%. Dit effect is dosisafhankelijk en neemt toe bij langer durend gebruik.
Langdurig gebruik van protonpompremmers in een relatieve hoge dosering kan leiden tot vitamine B12-deficiëntie. Vitamine B12 is aan eiwitten gebonden als het met voedsel het lichaam binnenkomt. In de maag maakt pepsine vitamine B12 vrij van eiwit. Verhoging van de pH in de maag inactiveert pepsine, waardoor de opname van vitamine B12 vermindert.
Orale anticonceptiva kunnen de plasmaconcentratie verlagen.

Referenties

 1. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007
 2. Informatorium Medicamentorum, ( Interacties), Geraadpleegd 27 okt 2014
 3. Blau, Hoffmann, Leonard and Clarke, Physicians guide to the treatment and follow-up of metabolic diseases., Springer, 2006
 4. Franssen MJAM et al, Werkboek Kinderhematologie, VU Uitgeverij, 2001, 2e druk
 5. SERB S.A., SmPC Cyanokit (EU/1/07/420/001) 23-07-2015, www.geneesmiddeleninformatiebank.nl
 6. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, contra-indicaties, bijwerkingen, waarschuwingen en voorzorgen), Geraadpleegd 11 juni 2018

Wijzigingen

 • 11 juni 2018 07:57: nieuwe indicatie cyanide intoxicatie op basis van SmPC

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering