Cyclizine

Stofnaam
Cyclizine
Merknaam
ATC code
R06AE03

Voor ouders op Apotheek.nl
Eigenschappen - PK data - Registratiestatus
Doseringen

Toediening
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Versiebeheer

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Misselijkheid en braken tgv diverse oorzaken:
6-12 jaar: 25 mg, zo nodig 3 dd
> 12 jaar: 50 mg, zo nodig 3 dd

Reisziekte
6-12 jaar: 25 mg 1-2 uur voor vertrek, zo nodig 3 dd
> 12 jaar: 50 mg 1-2 uur voor vertrek, zo nodig 3 dd

Eigenschappen

Histamine H1-receptorblokker met zwak sederende, zwak anticholinerge en sterk anti-emetische eigenschappen. Anti-emetische werking: binnen 2 uur, vanaf 20 minuten. Werkingsduur: 4–6 uur.

Farmacokinetiek

Geen informatie over farmacokinetische parameters bij kinderen.

Doseringen

Misselijkheid en braken, reisziekte
 • Oraal
  • 6 jaar tot 12 jaar
   [1] [2]
   • 25 mg/dosis, zo nodig max 3 dd.
   • Bij reisziekte tablet 1-2 uur voor vertrek innemen.

  • ≥ 12 jaar
   [1] [2]
   • 50 mg/dosis, zo nodig max 3 dd.
   • Bij reisziekte tablet 1-2 uur voor vertrek innemen.

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Tablet 50 mg

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

ANTIHISTAMINICA VOOR SYSTEMISCH GEBRUIK

AMINOALKYLETHERS

Clemastine

Tavegil
R06AA04
R06AA52
GESUBSTITUEERDE ALKYLAMINEN

Dimetindeen

Fenistil
R06AB03
FENOTHIAZINEDERIVATEN
R06AD01

Oxomemazine

Toplexil
R06AD08
R06AD02
PIPERAZINEDERIVATEN

Cetirizine

Zyrtec, Prevalin Allerstop, Reactine
R06AE07
R06AE09

Meclozine

Suprimal
R06AE05
OVERIGE ANTIHISTAMINICA VOOR SYSTEMISCH GEBRUIK

Acrivastine

Semprex
R06AX18

Desloratadine

Aerius, Neoclarityn
R06AX27

Fexofenadine

Telfast
R06AX26

Ketotifen oraal

Zaditen
R06AX17

Loratadine

Claritine, Allefre
R06AX13

Mizolastine

Mizollen
R06AX25

Rupatadine

Rupafin
R06AX28

Bijwerkingen algemeen

Depressie van het centrale zenuwstelsel met als gevolg sedatie, slaperigheid, duizeligheid en coördinatiestoornissen. Droge mond, neus en keel. Accommodatiestoornissen. Urineretentie, dysurie. Tachycardie. In hoge doses stimulering van het centrale zenuwstelsel (slapeloosheid, irritatie, tremoren, nachtmerries, hallucinaties). Cholestatische icterus. Gemeld zijn: huidverschijnselen. Maag-darmstoornissen, anorexie. Gegeneraliseerde chorea. Bloedbeeldafwijkingen (agranulocytose, hemolytische anemie, aplastische anemie). Allergische hepatitis.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Contra-indicatie algemeen

Nauwe kamerhoekglaucoom.

Waarschuwingen en voorzorgen bij kinderen

Niet toepassen bij kinderen jonger dan 1 jaar omdat het sedatieve effect perioden van ademstilstand tijdens de slaap zou kunnen veroorzaken.

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

Het gebruik kan leiden tot verminderd reactie- en concentratievermogen. Vele dagelijkse bezigheden (bv. autorijden) kunnen daarvan hinder ondervinden. Voorzichtigheid is geboden bij prostaathyperplasie, epilepsie, obstructieve aandoeningen van het maag-darmstelsel (bv. pylorusstenose), hypertensie en ernstig hartfalen (hierbij kan cyclizine het hartminuutvolume doen dalen, gepaard gaand met toename van de hartfrequentie, gemiddelde arteriële bloeddruk en pulmonale wigdruk). Dit middel kan door pupilverwijding de oogdruk verhogen en een aanval van acuut glaucoom veroorzaken.

Interacties

Interacties antihistaminica algemeen:

Niet beoordeeld: de sedatieve werking kan worden versterkt bij combinatie met alcohol en andere centraal-depressieve stoffen; dit geldt niet voor de antihistaminica van de tweede generatie.

Antihistaminica met een uitgesproken anticholinerge werking kunnen het anticholinerge effect van parasympathicolytica, parasympathicolytische parkinsonmiddelen, antipsychotica en tricyclische antidepressiva versterken.

MAO-remmers kunnen de parasympathicolytische werking van anthistaminica versterken en verlengen.
Antihistaminica kunnen de resultaten van allergologische huidtests beïnvloeden en kunnen interfereren met immunotherapie bij allergie.

Referenties

 1. Centrafarm BV, SmPC Cyclizine (RVG 52988) 21-05-2014, www.cbg-meb.nl
 2. KNMP, Zelfzorgstandaard Reisziekte, 2014
 3. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, bijwerkingen, contra-indicaties, waarschuwingen en voorzorgen), Geraadpleegd 26 juni 2015
 4. Informatorium Medicamentorum, (Interacties, nierfucntiestoornissen), Geraadpleegd 26 juni 2015

Wijzigingen

 • 26 juni 2015 12:27: NIEUW TOEGEVOEGD

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering