Palonosetron

Stofnaam
Palonosetron
Merknaam
Aloxi
ATC code
A04AA05
Doseringen
Nierfunctiestoornissen

Produkten, hulpstoffen, toediening en tekorten
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen

Interactions
Eigenschappen (PD/PK)

Registratiestatus
Middelen uit dezelfde ATC groep
Referenties
Versiebeheer

Eigenschappen

Selectieve 5-HT3-(= serotonine3-)receptorantagonist. Het werkingsmechanisme is niet precies bekend. De braakreflex die optreedt na cytostaticagebruik of radiotherapie berust waarschijnlijk op het vrijkomen van serotonine. Door blokkering van 5-HT3-receptoren in het maag-darmkanaal en het centrale zenuwstelsel gaat palonosetron de braakreflex tegen.

Farmacokinetiek

 Farmacokinetische parameters bij kinderen na toediening van 20 microg/kg in 15 min.

Leeftijd< 2 jr2-<6 jr6-<12 jr12-<17 jr
  N=3 N=5 N=7 N=10
AUC0-∞, (u·μg/l) 69,0 (49,5) 103,5 (40,4) 98,7 (47,7) 124,5 (19,1)
T1⁄2 (uur) 24 28 23,3 30,5
  N=6 N=14 N=13 N=19
Klaring (l/u/kg) 0,31 (34,7) 0,23 (51,3) 0,19 (46,8) 0,16 (27,8)
Distributievolume (l/kg) 6,08 (36,5) 5,29 (57,8) 6,26 (40,0) 6,20 (29,0)

Label dosisadvies Kinderformularium

On-label

Toon SmPC tekst Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Voorko?men van acute misselijkheid en braken in verband met matig tot zeer emetogene chemotherapie:
1 mnd- 18 jaar: IV 20 microg/kg/dosis, max 1500 microg/dosis in 15 min voor aanvang van de chemotherapie.

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Inj.vlst. (als hydrochloride) 50 µg/ml

Overige info toediening/beschikbaarheid

Informatie over geneesmiddeltekorten

Doseringen

Misselijkheid en braken bij chemotherapie
 • Intraveneus
  • 1 maand tot 18 jaar
   [1]
   • 20 microg./kg/dosis in 15 minuten. Maximale dosering per gift: 1.500 microg./dosis.
   • 30 minuten vóór aanvang van de chemotherapie

Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

GFR ≥10 ml/min/1.73m2: aanpassing van de dosering is niet nodig.

GFR <10 ml/min/1.73m2: een algemeen advies kan niet worden gegeven.

Bijwerkingen bij kinderen

Vaak (1-10%): hoofdpijn

Soms (0,1-1%): Duizeligheid, dyskinesie, verlengd QT, geleidingsstoornis, sinustachycardie, hoest, dyspneu, epistaxis, allergische dermatitis, pruritis, urticaria, pyrexie, pijn op de infusieplek, reactie op de infusieplek, pijn.

Bijwerkingen algemeen

Vaak (1-10%): hoofdpijn, duizeligheid. Obstipatie, diarree.

Soms (0,1-1%): anorexie. Angst, euforie, slaperigheid, slapeloosheid, paresthesie, perifere sensorische neuropathie. Oogirritatie, amblyopie. Tinnitus. Tachycardie, bradycardie, extrasystolen, myocardischemie, sinusaritmie. Hypo- of hypertensie. Hik. Droge mond, buikpijn, dyspepsie, flatulentie. Huiduitslag eventueel met jeuk, allergische dermatitis. Gewrichtspijn. Urineretentie, glucosurie. Asthenie, koorts, griepachtige verschijnselen. Verlengd QT-interval. Stijging van leverenzymwaarden, hyperbilirubinemie. Hyper- of hypokaliëmie, hypocalciëmie, hyperglykemie.

Zeer zelden (< 0,01%): overgevoeligheid, anafylactische of anafylactoïde reacties en shock.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

Palonosetron kan de transitietijd in de dikke darm verlengen; controleer patiënten met een voorgeschiedenis van obstipatie of tekenen van subacute intestinale obstructie. Wees voorzichtig bij risicofactoren voor QT-verlenging (zoals hypokaliëmie, bradycardie, congestief hartfalen, geleidingsstoornissen, comedicatie met geneesmiddelen die QT-interval verlengen, congenitaal of verworven QT-verlenging). Voorafgaand aan gebruik hypokaliëmie en hypomagnesiëmie corrigeren.

Interacties

Geen

ANTI-EMETICA

Deze pagina geeft een overzicht van geneesmiddelen uit dezelfde ATC groep. Let op: Dit betekent niet per definitie dat deze middelen onderling uitwisselbaar zijn.

SEROTONINE-ANTAGONISTEN

Granisetron

Kytril
A04AA02

Ondansetron

Zofran
A04AA01
OVERIGE ANTI-EMETICA

(Fos)Aprepitant

Emend, Ivemend
A04AD12

Referenties

 1. Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd., SmPC Aloxi (EU/1/04/306/001) april 2015, www.ema.europa.eu
 2. Informatorium Medicamentorum, (Interacties), Geraadpleegd 11 mei 2015
 3. ZorgInstituut Nederland, Farmacotherapeutisch Kompas (Eiegenschappen, bijwerkingen, contra-indicaties, waarschuwingen en voorzorgen), Geraadpleegd 11 mei 2015

Wijzigingen

 • 11 mei 2015 21:59: Nieuw toegevoegd

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering