Cromoglicinezuur inhalatie

Stofnaam
Cromoglicinezuur inhalatie
Merknaam
ATC code
R03BC01

Cromoglicinezuur inhalatie


Voor ouders op Apotheek.nl
Eigenschappen - PK data - Registratiestatus
Doseringen

Toedieningsvormen en hulpstoffen
Nierfunctiestoornissen
Soortgelijke geneesmiddelen
Bijwerkingen
Contraindicaties
Waarschuwingen en voorzorgen
Interacties
Referenties
Versiebeheer

Label dosisadvies Kinderformularium

Aerosol: On-label
 

Toon SmPC tekst

SmPC tekst

Kinderen:
Dosisaerosol: 4 dd 2 inhalaties, max 8 dd 2 inhalaties. Bij voldoende effect  verlagen tot 4 dd 1 inhalatie
 

Eigenschappen

Verhindert het vrijkomen van mediatoren (o.a. histamine) uit gesensibiliseerde mestcellen, waardoor het optreden van een onmiddellijke of late reactie op immunologische prikkels zou worden voorkomen. Verder voorkomt het kortademigheid na inspanning en na het inademen van mist en koude of verontreinigde lucht. Soms vermindert de toegenomen prikkelbaarheid van de luchtwegen.

Farmacokinetiek

Geen informatie

Doseringen

Profylaxe bij allergische vormen van astma
 • Inhalatie
  • Aerosol
   • 2 jaar tot 18 jaar
    [3]
    • 20 - 40 mg/dag in 4 doses. Max: 80 mg/dag. in 8 doses.
    • Advies inname/toediening:

     Aerosol eventueel met voorzetkamer (Fisonair) toedienen.

    • NB: cromoglicaat is geen middel van keuze in de astma consensus.

Beschikbare toedieningsvormen/sterktes

Aerosol (di-Na-zout) 5 mg/do


Nierfunctiestoornissen bij kinderen > 3 maanden

Er zijn geen gegevens bekend over doseeraanpassing bij nierfunctiestoornissen.

OVERIGE MIDDELEN BIJ ASTMA/COPD VOOR INHALATIE

GLUCOCORTICOIDEN

Beclometason dosisaerosol

Qvar aerosol autohaler; Qvar aerosol inhalator.
R03BA01

Budesonide inhalatie

Pulmicort, Novolizer, Easyhaler, Cyclocaps
R03BA02

Ciclesonide

Alvesco
R03BA08
R03BA05
PARASYMPATHICOLYTICA

Ipratropiumbromide

Atrovent, Ipraxa
R03BB01

Tiotropium

Spiriva Respimat
R03BB04

Bijwerkingen algemeen

Zeer zelden (< 0,01%): overgevoeligheidsreacties (zoals hypotensie, collaps, angio-oedeem). (Ernstige) bronchospasmen. Eosinofiele pneumonie.

Verder zijn gemeld: hoest en keelirritatie.

Meld bijwerkingen bij kinderen altijd bij Lareb

 • Bij kinderen worden veel geneesmiddelen off-label gebruikt. Alle ervaringen zijn belangrijk om te melden om zo meer kennis te verzamelen en te delen
 • Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel komt
Meld hier

Waarschuwingen en voorzorgen algemeen

Cromoglicinezuur is niet geschikt voor de verlichting van acute bronchospasmen. Daar het profylactisch werkt, is de continuïteit van de therapie gedurende de periode van blootstelling aan allergeen belangrijk. Wordt de regelmatige toediening onderbroken, dan kunnen de symptomen terugkeren. Bij patiënten behandeld met corticosteroïden of ACTH, kan de toevoeging van cromoglicinezuur aan de medicatie een geleidelijke reductie van de onderhoudsdosis corticosteroïden mogelijk maken. De dosering van de corticosteroïden dient te worden verhoogd, indien de symptomen toenemen of terugkeren. Staken van de toediening van cromoglicinezuur dient geleidelijk gedurende een week te gebeuren; ook bij geleidelijk staken kunnen echter opnieuw astma-aanvallen optreden.

Interacties

Er is hier op dit moment nog geen informatie over beschikbaar.

Referenties

 1. ZorgInstituut Nederand, Farmacotherapeutisch Kompas (Eigenschappen, Contra-Indicaties, Bijwerkingen, Waarschuwingen en Voorzorgen), Geraadpleegd 17 okt 2014
 2. Rademaker C.M.A. et al, Geneesmiddelen-Formularium voor Kinderen, 2007
 3. Sanofi-Aventis Netherlands BV, SPC Lomudal (RVG 11817) 25-01-2013, www.cbg-meb.nl

Wijzigingen

 • 08 februari 2018 08:34: Correctie dosering obv SmPC
 • 04 december 2017 08:56: Doseeradvies geharmoniseerd met SmPC
 • 24 april 2015 12:51: De doseringsinformatie ontbrak in de monografie. Deze is alsnog toegevoegd.

Therapeutic Drug Monitoring


Overdosering