L01XE08

Er zijn meerdere geneesmiddelen met deze ATC-code gevonden.

De volgende geneesmiddelen zijn gevonden:

Naam

Nilotinib

Tasigna

Nilotinib

Tasigna